Интересно Любопитно Нумерология и символи Символи

АПОКАЛИПСИСА и 666 – числото на звяра

Терминът  „Апокалипсис“ е символ на последните дни на света, белязани от обществен упадък и ужасяващи феномени, като земетресения, наводнения и др. Представите за края на света съпровождат историята на човечеството и са свързани с различни откровения, видения и пророчества със символни образи, сцени и числа. За да могат да бъдат разбрани, те трябва да се „преведат“ отново, правилно да се разтълкуват идеите и да се влезе в реалния смисъл на техните послания. Привидният триумф на злото (бедствията, катастрофите, терорът), казва М. Елиаде, е образувал един апокалип­­- тичен синдром, който е трябвало да предшества завръщането на Христос в Милениума.

1666Едни от най-древните пророчества за края на света са тези на друидите,които казвали (по думите на Страбон*), че на зе­мя­­­­­­та „един ден ще царстват само огъня и водата“. Според про­ро­­­чест­­­вата в келтската митология за края на света, последните дни ще са съпровождани от смесване на сезоните, от злоба и поквара на хората, от упадък на класите и морала и т.н.

В Библията краят на света е описан в 13-та глава на Новия Завет и по-точно в „Откровението на Йоана“, известно повече като „Апокалипсис“. В нея се разказва за последната война със Злото в образа на Звяра и Антихриста, което ще бъде победено от Агнето (Христос).

Откровението на Йоан е написано през І в.и се основава на ви­денията му, които имал на остров Патмос, където бил заточен, поради отказа да се поклони пред образа на император До­мициан. Тези видения са оформени в библейското повествование така: „И ВИДЯХ ЗВЯР, КОЙТО ИЗЛИЗАШЕ ОТ МОРЕТО, И ИМАШЕ ДЕСЕТ  РОГА И СЕДЕМ ГЛАВИ, И НА РОГОВЕТЕ МУ ДЕСЕТ КОРОНИ,  И НА ГЛАВИТЕ МУ БОГОХУЛНИ ИМЕНА.

… И ПРИНУЖДАВАШЕ ВСИЧКИ И МАЛКИ И ГОЛЕМИ, БОГАТИ И СИ­­­РОМАСИ,  СВОБОДНИ И РОБИ, ДА ИМ СЕ ТУРИ БЕЛЕГ НА ДЕСНИ­ЦАТА ИМ ИЛИ НА ЧЕЛАТА ИМ…

… ЗА ДА НЕ МОЖЕ НИКОЙ ДА КУПУВА ИЛИ ДА ПРОДАВА, ОСВЕН ОНЯ, КОЙТО НОСИ ЗА БЕЛЕГ ИМЕТО НА ЗВЯРА, ИЛИ ЧИСЛОТО НА НЕГОВОТО ИМЕ“. (  „Откровение на Св.Йоан“, 13:1, 16, 17 )

Звярът е един от централните фигури на библейския Апо­ка­­липсис и символизира огромното богохулство, измамата, сатанинския принцип на голямата колективна заблуда, която съпътства историята на човечеството. Според Georges Casalis, Звярът е Драконът и античната змия, които са  Дя-волът и Сатаната, проявени на земята чрез животни, надарени със сила от тях, пред които хората се прекланят под една или друга форма.

От историческа гледна точка образът на ранения Звяр очевид­но отвежда към разклатената Римска империя и вероятно към самоубийството на Нерон. От друга страна, Звярът символизира враждебната държава, която е враг на Христос и на неговия Народ. Възкръсналият Звяр представлява пародийна карикатура на Христос, един вид Антихрист на бъдещото време. Седемте глави на този апокалиптичен Звяр на-помнят за съживяващите се глави на многоглавата Хидра*; Рогата символизират огромната сила, а десетте корони олицет­воряват лъжливата царственост на този Антихрист.

М. Елиаде казва за Антихриста и за края на света, че това напомня древния мит за борбата между Бога и Дракона, коя­то се състояла преди Сътворението и щяла да се проведе отново на  Края. И допълва, че: „Когато Антихристът престане да бъде смятан за лъжлив Месия, царуването му ще представлява пълно преобръщане на обществените, моралните и религиозните ценности – с други думи, завръщане към Хаоса“.

Какво показват обаче трите шестици? Според E. Staufer 666 е функция от гръцки цифрови стойности, намерени изписани върху медал, принадлежал на император Домициан. В действителност обаче, тълкуването на странната комбинация от трите шестици, представляваща числото на Звяра, се прави единствено на базата на  следния откъс в Откровението: „ТУКА Е НУЖНА  МЪДРОСТ; КОЙТО Е РАЗУМЕН  НЕКА СМЕТНЕ ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА, ЗАЩОТО Е ЧИСЛО НА ЧОВЕК; А ЧИСЛОТО МУ Е ШЕСТСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ. „ („Откровение на Св.Йоан“, 13: 18)

Очевидно, тройното повторение на числото 6 не е случайно и съдържа важна информация или предупреждение.  Някои изследователи твърдят, че трите шестици предполагат влияния, ид­ващи от трите измерения на всемирното сътворение. Те са на мнение, че тройното повторение на 6 представя процеса на Сътворението в три плана – Физически, Умствен и Духовен (физическо, астрално и духовно тяло). Съществува и тезата, според която 666 указва времето на раждането на Антихрис­­­­та и появата му сред хората. Кабалистите казват, че това е трябвало да стане или през 1971 г., или „точно в 6 часа на 6-ия ден в 6-ия месец на 1998 г.

Античната неоплатоническа философия и еврейската кабала през Средновековието привнасят допълнителна мистериозна символика в значението на гръцката и еврейската азбуки, поради това, че техните букви притежават цифрови стойности. Оттам нумеролозите, чрез изследване на имената, се опитват да докажат, че Антихристът се е явявал многократно в образите на известни исторически фигури като Атила, Нерон, Мартин Лутер, Наполеон, Хитлер, Сталин, Шарл дьо Гол, Мао Цзе Дун и др.

Шестицата, като  съставна част от „страшното число“, е богата на окултен, религиозен и традиционен символизъм. Така например, трите шестици се разглеждат и като „Слънчево число“, тъй като то представлява сбор от числата от 1 до 36, изпол­­звани в т.нар. Магически Слънчев Квадрат. От друга страна, шестицата е символ както на Сътворението, така и на греха, посредник между Принципа и Проявлението. Психолозите от своя страна твърдят, че страхът от „Числото на Звяра“ прилича на колекти­вен ком­плекс за Вина. Според тях той води към миналото на чове­чест­­вото, свързано с много стари грехове и идеята за Планетната Карма на Земята. Възмездието, вследствие на това, при­добива конкретно измерение чрез Сатаната – събирателен об­раз на низшите човешки страсти и страхове.

Статията е от книгата на Хр. Енев “Светът на символите” 2003 г.

 2b7035c65curn-jpg-138-193-cc-dri-kpg089bndx

.

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>