Нумерология Нумерология и символи

Какво показва Астро-нумерологичния дом на Възрастта

За да откриете под влиянието на кой преходен Астрологичен Дом се намирате през определена година ви е необходима само възрасттав интересуващия ви период и съпоставянето й в таблицата.

919119Въздействието на Дома се простира от рождената дата до следващата такава. Както забелязвате, Домовете са разположени обратно на часовниковата стрелка, а срещу всеки преходен Дом стои съответно неговия противоположен. Така например, ако приемем, че Преходния Дом показва конкретното изражение на обстоятелства и събития, то Противоположния му Дом съдържа информация за причините и техния скрит смисъл.

Прех. Дом

Месец   Възраст на индивида 

Против. Дом

I

  0 12 24 36 48 60 72 84

VII

XII

  1 13 25 37 49 61 73 85

VI

XI

  2 14 26 38 50 62 74 86

V

X

  3 15 27 39 51 63 75 87

IV

IX

  4 16 28 40 52 64 76 88

III

VIII

  5 17 29 41 53 65 77 89

II

VII

  6 18 30 42 54 66 78 90

I

VI

  7 19 31 43 55 67 79 91

XII

V

  8 20 32 44 56 68 80 92

XI

IV

  9 21 33 45 57 69 81 93

X

III

  10 22 34 46 58 70 82 94

IX

II

  11 23 35 47 59 71 83 95

VIII

                                            АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ В РАЗЛИЧНИТЕ  МЕСЕЦИ 

Цикличността и разположението на Домовете оказват пряко или косвено влияние също и върху общите еволютивни тенденции през различните месеци от човешкия живот. Първи Дом влияе от рождената дата до същото число на следващия месец, когато се сменя с XII Дом, после с XI, X, IX и в тази последователност на Домовете до следващия рожден ден.                

 

                                             ТЪЛКУВАНИЯ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  I 

ОБЩ СМИСЪЛ: Нарича се Асцедент и е най-важният от всички Домове, защото определя основни черти от характера и поведението на личността, акцентирайки върху вътрешния свят на човека. Той разкрива такива страни от човешката същност като индивидуални възприятия, наклонности, заложби, способности и самосъзнание. Домът се приема за център на енергиите, пресичащи индивидуалната звездна карта. Той акцентира върху възможностите за предприемане на нови действия и начинания, за изграждането на определен имидж и влияние в обществената среда на развитие. Показател е за общите тенденции на личностната еволюция и за перспективите за утвърждаване и израстване на индивида в обществото.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: През периода на преден план излизат Егото, Азът, въпросите за личното място и реализация. Благоприятна промяна в личното положение или в общата ситуация. Освобождаване от стари неща. Перспектива за оценяване и признание на качествата, както и за придобиване на известност. Изгодни обстоятелства, помощ, съдействие или ходатайство. Възможности за ново начало или за ново развитие, които трябва да се използват за доказване на собствените качества и предимства.

Времето е много добро за инвестиране и предприемаческа дейност. Конкуренцията и околните са в състояние на изчакване.

ЗДРАВОСЛОВЕН  АСПЕКТ Слаби места – глава, лице, нос, зъби (депресии, безпокойство, мигрени, фрактури, загуба на паметта и др.). Външни /отделителни/ органи и кръвообращение (изгаряния, злополуки, псориазис, бъбречни кризи и др.).  

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XII

ОБЩ СМИСЪЛ: Това е Домът на тайните, на скрития смисъл и значение на фактори и събития, на подсъзнанието и на присъщите за индивида силни и слаби страни. Известен е още като „Адът на Зодиака“ и е показател за трудности и усвояване на кармични уроци. Дом XII символизира обвързаността на човека с неговите минали и бъдещи прераждания, духовни и кармични дългове. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Живот на бавен ход и на обща нестабилност. Уязвимост в материален и духовен план. Опасност от голяма загуба или непредвидимо заболяване.  Забавяния, ограничения, блокиране, оздравителна криза. Трудности, физически или духовни страдания и освобождаване от тях. Предизвикателства и всеотдайност. Ограничения на свободата и волята. Изпитания за издържливостта. Прикрити врагове, смъртни неприятели, подмолни ситуации, скрити опасности. Безлична/безсмислена работа или  съществувание. Отношения с обществени заведения и институции – администрации, данъчни служби, болница, санаториум, затвор. Равносметка, самоанализ, душевно пречистване и израстване. Периодът е благоприятен за наблюдения, творческа работа и анализи. 

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – психика, крайници, понижена имунна защита. Безсъние, стрес, депресия, психически проблеми. Хронични или инфекциозни заболявания. Понякога – опасност от злополука, катастрофа, удавяне. Необходимост от спешна помощ, от оперативна намеса и/или болнично/санаториално лечение. 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XI

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обществения живот и на социалната осъзнатост, на мястото и ролята на човека в социалната среда и на неговите хуманитарни интереси. Домът показва също човешкия стремеж към повече свобода и оригиналност в поведението, желанията и разбиранията, както и всичко свързано с целите, обществената принадлежност и професията на индивида. Под влиянието на Дом XI истинските приятели се откриват, когато човек е болен или се нуждае от тях.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Годината под влиянието на този Дом е време на възраждане, на нови проекти и ангажименти. Колективна работа или интереси с различни цели и приложения. Социална активност, обществен живот, политическа ангажираност и чувство за принадлежност. Пари и придобивки от собствен труд. Отговорности, задължения, конструктивизъм, увереност в себе си. Добри резултати, напредък, външна помощ или съдействие. Споделена радост и удовлетворение от постигнатото. Развитие, контакти и осъществяване на проекти. Междуличностна и социална съвместимост. Възстановяване на приятелски връзки или отношения. Раздвоения, открити предизвикателства или конфликти. 

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – сърдечно-съдова област, бъбреци, кръвно-циркулаторни органи (аритмии, сърдечни атаки, разширени вени и др.). Гръбначен стълб, крака (глезени и колене), прешлени, ребра и заболявания, свързани с тях.

Неврологични или психосоматични проблеми.     

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  X 

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на Егото и амбициите, на личната чест и авторитет, на социалното и професионално положение, на възможностите за личностна реализация, на перспективите за издигане и уважение или за провал. Дом Х е втори по значимост след Асцедента (Дом I). Той е показател за свободата на волята, но и за външните зависимости, за  влиянието, което човек е способен да оказва върху останалите, но и за това как самият той се възприема от тях.  

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Съзидателна и професионална активност. Личностна реализация и заемане на собствено място в живота. Социална, административна или управленска дейност. Обществени контакти, професионални и социални изяви. Преодоляване на ограничения, влияния и препятствия. Подчиненост и съобразяване с йерархически структури. Зависимости и отношения с нисшестоящи/ висшестоящи фактори, хора, среда. Отговорности, дълг, адаптивност, авторитет. Професионален или житейски избор и решение. Възможност за подписване на важен договор, сделка или споразумение. Промяна в положението или ситуацията. Напредък в работата. Успех и задоволени стремежи. Повишение, признание или провал.    

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – костна система, зъби, стави, сухожилия (ревматизъм, артроза, изкривявания и др.), дебело черво. Вътрешни заболявания с външен израз. Кожни/епидермални болести (алергии, херпес, екземи и др.). Неочаквани здравословни проблеми, които биха попречили за осъществяването на целите.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  IX

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на извисеността, интелекта, стремежите, откритията, самопознанието и моралните стойности. Той дава представа за личните идеали и за това какъв би искал да бъде човекът. Дом IX е показател за висшите цели и общите кармич­ни задачи, които трябва да се изпълнят в този живот. Индикатор е за духовната същност и перспективи за самоосъзнаване на индивида.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Делови, административни, бизнес, идеологически или философски дейности и занимания. Обществени или политически ангажименти. Начало на интелектуална работа или висши изследвания, на обучение, специализация или преквалификация. Възпитание или работа, отговорности и обучение,  свързани с деца. Духовни, образователни или творчески цели, дейности, занимания. Пътувания, фактор или отношения във връзка с далечен град или с чужбина. Опознаване на чужди култури. Търговия, биз­нес, внос/износ. Нови перспективи. Заемане на нова длъжност или лично положение. Съобразяване с общественото мнение. Административни/юридически неприятности или въпроси за разрешаване. Проблеми с роднините или с тези на партньора.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – артериално кръвообращение, слабини, тазобедрена част (ишиас, лумбаго, дископатия и др.). Черен дроб, панкреас, жлъчен мехур (следствие от нередовно хранене, преяждане или прекаляване с алкохол). Напрежение, безпокойство, депресия. Начало на оплешивяване.

В определени случаи – заболяване далеч от родината. 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  VIII

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на раждането и на смъртта, на приключването, края и възраждането, на прехода от едно състояние в друго, на преобразуванията, катарзиса и възраждането. Показател е за кризисен период и дълбоки трансформациии, за освобождаване от натрупаното напрежение и противоречия. Дом VIII може да бъде индикатор и за  излекуване от тежка болест или за разминаване с голяма опасност. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Фактори, обстоятелства и ситуации свързани със значими промени в живота като брак или развод, начало или завършване на образование, започване или спиране на работа. Съобразяване с обществено мнение и норми на поведение. Религиозни, мистични или окултни влечения и интереси. Административни, служебни или юридически въпроси и проблеми.  Работа или отношения свързани със социална етика, медии, политика. Промяна на положението или в професионалната насока. Важен избор в екстремна ситуация. Наследство или въпроси, свързани с наследствеността. Финансово обогатяване, придобивка или инвестиция. Завещание, спонсорство, застраховка, дарение, кредит.    Конкретна външна (материална) помощ или духовна подкрепа.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – психика, сексуалност, намалена имунна защита. Опасност от злополука, кръвоизлив, хирургическа намеса. Дълбока душевна криза, подтиснатост, стрес или депресия. Проблеми във връзка със сексуалността или половата система и органи.        

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  VII

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обединенията, брака и съдружията, на избора на стойности, на явните и прикритите врагове. Той акцентира върху значението на партньорите и опонентите, на съпруга/та или човека до нас. Показател е за степента на съвместимост, конкуренция и антагонизъм в личен и обществен план. В духовен аспект Дом VII се асоциира с психическата и душевната същност на индивида, с отражението й в личното поведение, със стремежа й към справедливост и равновесие. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, бизнес, делови отношения и обществени отговорности. Избор на стойности. Оценка или преоценка на обстоятелства и събития. Възможности както за съвместен бизнес, за сключване на договор, съдружие или брак, така и за разваляне на отношения, раздяла или развод. Материална обвързаност, социални ангажименти и задължения. Движение, пътувания, пътешествие.  Брачен живот и взаимоотношенията в него. Значение на съпруга/та или партньора. Житейски ситуации, изискващи активност и повишено внимание в междуличностните контакти. Уреждане на сметки или взаимоотношения. Противоречия, конкуренция, враждебност, открити предизвикателства. Подчиненост на условности, на обществени правила и изисквания. Склонност към размисъл, мистицизъм и затваряне в себе си.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – двойните органи и бъбреците. В случай на тежка емоционална криза – тенденция към бързо локализиране на заболявания в бъбреците и тазобедрената област.

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VI

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на ежедневната работа и на задълженията, които изпълват със смисъл човешкото съществуване. Изразител е на привързаността и стремежа на човека към материалните ценности и блага, към красотата и житейската хармония. Показател е за здравословното състояние (хронични или наследствени болести), за начина на живот и за възможностите за пречистване на Егото. В духовен и психологически план Дом VI се асоциира с отношението на индивида към труда, с последиците от перспективата или невъзможността човек да се развива и работи в една или друга сфера на реализация.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, семейни отговорности и задължения. Съзидателна активност и материален живот. Рутинни дейности и ангажименти. Преодоляване на слабости и препятствия.  Междуличностни проблеми, деликатни отношения, търпимост и примирение. Подготовка или реализация на план, идея, проект. Професионална реализация и вътрешна удовлетвореност от постигнатото. Социална/семейна отдаденост, зависимости и ограничения. Грижи или отношения, свързани с възрастни хора и обществени институции.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – стомашни или коремни органи.  Възможни остри инфекции. Натрапчиви мисли. Физическа или душевна отпадналост и умора.     

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  V

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на съзиданието, удоволствията и плодовитостта (или стерилността), на потомството и децата. Домът управлява също и творческите способности, начина и потенциала за личностната реализация. Той е показател за творческа и градивна активност, за отдаденост на чувства, увлечения и емоции, както и за повърхностно отношение към околните хора и среда.  В психологически план Дом V определя „маската“ и външния образ, поведението и реакциите, с които индивидът се представя в обществото. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Периодът предполага повече движение, срещи, контакти и общуване. Обучение, специализация или преквалификация. Интелектуални занимания и духовно израстване. Артистични изяви, оригинални действия и решения. Социална активност, промени, адаптивност. Работа, лична реализация и творчески проекти. Свободно време, отдих, развлечения. Приятни моменти, приятелство, интимни преживявания. Бременност, раждане, майчинство, поява на нещо ново. Фактори, обсотятелства и ситуации, свързани с работа, грижи, занимания или възпитание на деца. Случайност, хазарт, спекулативни дейности или операции.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – очи, гръден кош, сърце, слънчев сплит, гръбначни прешлени. Отслабване на зрението /предимно дясното око/. Възможни психически проблеми свързани с бащата или наследени по бащина линия. Напрежение, стрес, вътрешно  безпокойство. Задух или чувство за задушаване.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ IV

ОБЩ СМИСЪЛ: Домът символизира екзистенциалната основа, установеността, реда и жизнените позиции. Той представя „сградата“ и „фундамента“ на индивидуалната съдба. Показател е за степента на защитеност по отношение на външния свят. Дом IV управлява домашното огнище, семейния и ежедневния живот, движимата и недвижима собственост, имуществата  и търговията с тях. Той олицетворява бащата като стълб и опора на своето семейство и деца, отвеждайки към корените, наследствеността и наследствата в широк смисъл. В духовен план Дом IV е индикатор за степента на подсъзнателност, за повече или по-малко изразена религиозност или мистицизъм.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Годината под този Дом преминава под знака на градивен труд, усърдие и ситуации, свързани с дома, семейството и местоживеенето. Укрепване на жизнените и семейни позиции.   Значение на близките и/или на децата. Възможна промяна в личния или обществения живот. Нови отговорности и задължения. Повишено чувство за притежание, за принадлежност и за собствено достойнство. Строеж, обзавеждане или ремонт на жилище. Работа, търго­­­вия, собствен бизнес. Сделка, покупка, узаконяване на движи­­ма или недвижима собственост и имоти. 

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – стомах и нервна система. Здравословно състояние, зависимо от семейното равновесие. Екземи или стомашни неразположения (спазми, постоянен глад или липса на апетит). Психологически проблеми (стрес, безпокойство, затваряне в себе си, безсъние, сънливост, злоупотреба с алкохол и др.).                                                       

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ III

ОБЩ СМИСЪЛ: Това е Домът на общуването, на личните и деловите контакти, на морала и етиката в човешките взаимоотношения. Показател е за семейния и обществения микроклимат, за средата на развитие и възможностите за социална реализация на индивида. Индикатор е за новости, движение, пътувания, съзидателна работа или създаване на творчески продукт. 

В духовен план Дом ІІІ отвежда както към интелекта, самоусъвършенстването и увереността в себе си, така и към несъвършенството, слабостите и болестите.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Повишена социална активност, движение, пътувания. Обществени връзки и контакти. Съзидателна работа, творчески, социални, медийни дейности и  изяви. Обучение, преквалификация, стаж или специализация. Самоусъвършенстване и постигане на повече увереност в себе си. Благоприятен изход от ситуация. Добра промяна, свързана с раждане на нещо ново (дете, творчески продукт). Нов начин на живот. Отношения с близки и роднини. Приятелска подкрепа. Социална активност, обучение, специализация, преквалификация. Общественополезна, търговска, творческа, рекламна, издателска и др. подобни дейности и ангажименти. Сключване на важен договор, сделка или споразумение.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – бели дробове, говор, нервна система (пневмонии, нервни спазми, психическа криза и др.). Ревматични заболявания или обострянето им.  

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ II

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на придобивките, парите и потребителското отношение към света, на здравословното и имотното състояние на човека, на стремежа към равновесие, красота и хармония. Астрологичния Дом отвежда към благоприятните области за инвестиране и за съсредоточаване на целите и интересите. Той е показател за ценностната система и същността на човека, за степента на осъзнаване на такива понятия като лична свобода, дълг, отговорност и съвместимост. В духовен план Дом II акцентира върху вътрешния свят и Егото, върху субективното възприемане на външната реалност и самоутвърждаването на индивида в нея.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Вътрешна сила, осъзнат стремеж и действия, насочени към по-добра финансова обезпеченост и повече сигурност. Усилия в преодоляването на ограничения, препятствия и конкуренция. Възможности за добри приходи, печалби и придобивки в материален или духовен план. Доходна инвестиция или едра покупка. Работа, бизнес, търговия, разходи. Въпроси свързани с личния/ социалния статус. Напредък в дадена област. Установяване на определено положение в живота. Опасност от неприятност или инцидент, вследствие на прибързани действия и непредвидливост.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – уши, нос, гърло (отити, полипи, сливици, ангини и др.). Врат, устна кухина, зъби, венци, далак, кръвообращение. Напрежение, повишена емоционалност. Опасност от злополука, вътрешни кръвоизливи и/или операционна намеса.   

Статията е от книгата „Азбука на Нумерологията“, Хр. Енев, 2008 г.Поръчки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев


 

Христо Енев

Христо Сим. Енев е роден през 1961 г., живее и работи в гр. Габрово. Завършил е Институт по Международен туризъм във Варна и „Български и Френски език и литература” на Великотърновския университет. Познат е на читателите със 7 издания – поредицата от 3 нумерологични книги за „Числата”, „Азбука на Нумерологията”, „Светът на символите”, с първата у нас мултимедийна програма за съставяне на Нумерологични хороскопи и „Кой си ти? 365 Рождени дати…”. Член на СБЖ от 1996 г.

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>