Нумерология и символи Символи

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ПОНЯТИЕТО „ДУША” ?

Обща символика:  Легендите, образността, традиционната обвързаност и  коннцепциите относно Душата са обект на много изследвания и томове книги. Когато се говори за Д., би-ло в науката или философията винаги има много резерви и нюанси по отношение на влаганото съдържание. Отричането или потвърждаването на Д. като факт определя различното отношение към нея в антропологията, антропософията, етиката и религията. Символното отразяване на Д. е толкова разнообразно, колкото са свързаните с нея образи, понятия и вярванията, които е невъзможно да бъдат изчерпани в рамките на тази статия. Основно в общата символика на Д. е дъхът като жизнен принцип и неговите производни.  

5176Принципът на небесната мощ, на жизнената сила и без-смъртието в египетската митология бил общ за мъжете и жените, наричал се е  АКХ (или Анх)   и се олицетворявал от човека с птича глава Ибис*. Птица с човешка глава пък символизирала духът   БА на човека, който след смъртта напускал тялото и бродел из местата, където е бил приживе. БА бил духовен принцип и можел да съществува независимо от физическото тяло. Според египтяните, освен от тези два принципа, човек се състои също от сянката и името си, израз на вътрешната същност на всеки индивид.

За гърците от Омирово време Душата, която наричали Психея, (или Анима на латински), означавала буквално Дъх. Под влиянието на философите, те постепенно започнали да се  различават в човешката душа части, принципи и способности. За Питагор психеята отговаряла на жизнената сила, а чувствителността  – на сетивните възприятия. Платон развил паралелизма между частите на Душата и социалните им функции.

За римляните, според J. Beaujeu понятието spiritus (душа) означавало едновремнно „принцип на човешката мисъл“ и „принцип на генерацията от одухотворени същества“.

В християнската традиция се развил мистическия смисъл на понятието „душа“. Постигнатото духовно ниво от мистиците обаче по никакъв начин не се доближавало до психологията, защото разглежданата от тях Душа била „съживена от Светия Дух“. В тази връзка К.Г. Юнг казва в труда си „Еон“, че в  християнските представи Душата се интерпретира като църквата. Тя е жената, която „обгръща мъжа и маже с благовонно масло краката на господаря“

В други свои изследвания Юнг разглежда душата като съвкупност от два противоположни, взаимнодопълващи се архети- па – Анима и Анимус. За него човешката личност има една обърната навън страна, на която съответства една вътрешна противосила под прага на съзнанието. „Образът на Душата“ се определя от една от най-проявените психически опозиции Анима/Анимус. Тези два архетипа са първични образи, преосмисле-ни от опита на предците, който човек носи винаги в себе си.

Анима-та минава през 4  фази на развитие: първата е сим-волизирана от Ева и от нейното място в биологичен и инстинктивен аспект; втората фаза е свързана със сексуалните еле-менти; третата фаза е символизирана от Дева Мария, при която любовта достига напълно духовно ниво; четвъртата фаза е свързана с мъдростта. Следователно, „Индивидуалната Душа“ трябва да премине през четири етапа, през които Ева-та в човека е призвана чрез прогресивно развитие да се пречисти, откривайки своето собствено слънце. Анимата е женски показател, женската съставна част на несъзнаваното в мъжа. На Анимата съответстват персонажите на Ева, Афродита, Дева Мария, Жулиета и др. При мъжете идеалният Анима-образ се формира въз основа образа на майката, сестрата или на близка жена в качеството на първа любов.

Анимус-ът, според Юнг, е мъжкият показател на несъзнаваното в жената. При нея идеалният Анимус-образ се основава на бащата, на брата или на първия опознат мъж. На Анимусът съответстват образите на Адам, Херкулес, Аполон, Исус Христос, Ромео и др. Юнг казва още, че всеки човек е бисексуален, в смисъл, че има заложени в себе си в различна степен качества от противоположната полярност.

Българска обредност и символика*:  В народните представи душата често е осмисляна като сянка или сенчица. В други случаи тя придобива облика на птица: според поверията, Д. на праведните са бели гълъби, а тези на грешниците се превръщат черни гарвани, врани или нощно пеперуди.

В народното съзнание, когато човек умира, Д. му излиза през устата във вид на въздух, пчела или мушица. В продължение на 40 дни след смъртта тя остава на земята и обикаля местата, които човек е посещавл приживе. Затова през този период на мястото на смъртта всяка вечер се пали свещ, за да не се лута Д. в тъмнината. На 40-ия ден в ранно утро ангелите и дяволите идват да отнесат Душата към отвъдния свят. Общоприето е вярването, че в определени годишни периоди (от Коледа до Богоявление, Тодоравата и Русалската Недели, от Великден до Спасовден) Душата на всички мъртви идват на земята.

 

 

Статията е неразделна част от моята книга „Светът на символите”, 2003 г.

 

* Ибис – 1) В др. Египет – свещена птица от рода на щъркелите; 2)Превъп- лащение на Тот, бог на творческото Слово. Тот се нарича още Хермес Трисмегист („Трижди велик“). Неговата дълга човка символизира интелек-туал-ните занимания и езотеричните (тайнствените) познания. Дългата човка предизвиква рзлични асоциации и затова  тя символизира както хиги-ена и чистота, така и връзка с Луната (извитостта на клюна  като месечина)

* По Стойнев, Ан., „Българска митология“, С., 1994 г.

 

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>