Нумерология Нумерология и символи силата на името

Име и кармични уроци според нумерологията

КАКВИ СА ВАШИТЕ КАРМИЧНИ УРОЦИ
СПОРЕД НУМЕРОЛОГИЯТА
Учението за Кармата е основна индуистка философия, според
която съдбата ни се предопределя от живота и нашите действия през
миналите прераждания. Кармата е резултат от непреодолените и
пренебрегвани в миналото ни битие слабости, които сме длъжни да
преодолеем сега. Това е така, защото всеки човек се ражда със свое
предопределение и с натрупания опит, дълбоко съхранен в паметта.
КАКВИ СА ВАШИТЕ КАРМИЧНИ УРОЦИ
СПОРЕД НУМЕРОЛОГИЯТА
Учението за Кармата е основна индуистка философия, според
която съдбата ни се предопределя от живота и нашите действия през
миналите прераждания. Кармата е резултат от непреодолените и
пренебрегвани в миналото ни битие слабости, които сме длъжни да
преодолеем сега. Това е така, защото всеки човек се ражда със свое
предопределение и с натрупания опит, дълбоко съхранен в паметта.
Ние не можем да подобрим своята Карма, ако я отричаме, отбягваме
или заобикаляме. Нашите реакции управляват психическото,
емоционалното и социалното ни поведение, но само ние като
индивидуални личности имаме свободата за избор да се развиваме
хармонично или не. В този смисъл Кармата е възможност да
преодолеем натрупаните негативи и да прогресираме в личностното
си развитие. Трудностите и предизвикателствата по житейския път
ни налагат постоянно развитие. Нашата еволюция е следствие от
придобития опит, от преоценката на действията и поведението ни,
от това доколко успяваме да се поучим от грешките и слабостите си.
Ето защо, уроците на Кармата представляват стъпала към постигане
на определена хармония и равновесие. Тя не бива да се приема
като липса на късмет или лош жребий. Когато познаваме нейните
измерения ние сами можем да си помогнем, приемайки трудностите
не като малшанс, а като възможност за промяна в досегашния ни
начин на живот.
В Нумерологията Кармичните уроци и техните числа се
откриват по липсващите в името числени стойности – от 1 до 9,
отговарящи на буквите от азбуката. Изчислението на Кармичните
стойности за жените се прави на база на техните рождени
имена, презимена и фамилии. Напоследък много представителки
на нежния пол запазват бащината си фамилия и към нея добавят
фамилията на съпруга. В този случай някои чужди нумеролози
препоръчват да се разглежда цялото новополучено име.
Колкото повече са липсващите числени стойности в името,
толкова повече са Кармичните уроци, които трябва да се усвоят
през този живот. Най-често срещаните Кармични уроци, откривани
в българските имена имат стойности 2, 4, 7 и 8. Ако рождената
дата (нейната редуцирана стойност в порядъка от 1 до 9) е еднаква
Азбука на Нумерологията
с някой от Кармичните уроци, то неговото негативно влияние се
засилва. Така например, ако сте родени на 7-мо или 25-то число
и в името ви се открива Кармичен урок 7, то трябва да обърнете
сериозно внимание за преодоляването на посочените в Карма 7
отрицателни аспекти.
Изчисляване: Да открием Кармичните уроци на произволно
избран човек с името Иван Петров Иванов.
И В А Н П Е Т Р О В И В А Н О В
9 3 1 5 7 6 1 8 6 3 9 3 1 5 6 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
*** К *** К *** *** *** *** ***
Както се вижда в името липсват букви със стойности 2 и 4. Тези
липсващи числа представляват Нумерологичните Кармични уроци на
посочения човек.
Числени съответствия на буквите
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КАРМИЧНИТЕ УРОЦИ
КАРМИЧЕН УРОК 1
karma1(в името липсват буквите А, Й, Т, Ь със стойност 1)
През детството е нямало „водач“, обект на подражание, модел
за формиране на собствена идентичност. При мъжете това най-
често е свързано с трудности по изграждането на своята мъжка
самоличност, а при жените – с трудно оформяне на „идеалната“
представа за мъжа. Впоследствие това може да причини съмнения,
пасивност, страх, неувереност в себе си и трудно вземане на
решения до определена възраст (до около 9 години).
Кармичният урок предполага сложни житейски ситуации, които
налагат активност и вземане на бързи решения. Личността често се
чувства, образно казано „неудобно в своята кожа“ и понякога дълго
Число на кармичен урок
не успява да намери подобаващо място в живота. Тя трябва да го
търси настойчиво и упорито да се бори за него. Щом го открие обаче,
неспокойното й Его става настъпателно и агресивно.
Други кармични проявления на урок 1:
– При затворен, необщителен баща, такъв, който отсъства, пътува
много или който се чувства не на мястото си.
– При майка, която не уважава или обезценява бащата.
– Проблемите по личната независимост и самостоятелност се
компенсират с лесна уязвимост, агресивност, избухливост, прекалени
амбиции, параноични прояви и възгордяване.
– Еволюцията е циклична и често е обусловена от значимо мъжко
влияние или подкрепа на високопоставени лица.
– Перспективите за реализация са свързани с внезапни промени и
бързо развитие на обстоятелствата.
Цели на Урока: Индивидът да утвърди силата на характера и
личното си Его; да развие качества като самостоятелност, активност,
предприемчивост и предвидливост, които да приложи в обществения
живот.
КАРМИЧЕН УРОК 2
(в името липсват буквите Б, К, У, Ю със стойност 2)karma2
Характерен за мисловен тип личност, най-често с интелектуален
път на развитие. Проблемите са следствие от дисбалансирано
взаимодействие на ИН/ЯН-енергиите. Оттам идва неправилното
насочване на жизнените сили и непълноценното им използване. Това
намира изражение в трудно откриване на поле за изява на реалните
възможности и за определяне на действителните цели и желания.
Проявява се склонност към теоретизиране или отдаване на твърде
голямо значение на материалните стойности. Чувствата и емоциите
се изживяват в мечтите, трудно намират своя естествен и свободен
израз или са съпроводени от натрапчиви мисли.
Индивидът желае безрезервно да бъде приеман като
подсъзнателно отблъсква всичко и всички, които не отговарят на
изискванията или очакванията му. Недоволството от незадоволените
критерии лесно преминава в настъпателно или агресивно поведение.
При мъжете по-някога се проявяват женски наклонности или
инфантилност. Кармичният урок изисква индивидът да намери
естествен израз на емоциите си. В противен случай може да се
стигне до неконтролируема чувствителност, която подтискайки
съзнателното АЗ да причини депресии, междуличностни конфликти,
раздяла или развод.
Азбука на Нумерологията
Други кармични проявления на урок 2:
– При отсъстваща майка или такава, която е независима, налагаща
се, директна и с твърде развит ум.
– При баща, който превъзхожда майката в умствено/интелектуално
отношение.
– Едновременното присъствие на Кармични уроци 1 и 2 обикновено
е знак за междуличностен конфликт между майката и бащата, които
взаимно се обезценяват.
– Трудна приспособимост, зависимост и податливост на влияния.
– Фобии, подозрителност, недоверие, постоянни съмнения.
Цели на Урока: Личността да се научи да контролира своята
чувствителност и емоционалност; да надмогне съмненията и
раздвоенията си; да привикне към повече търпение и примиримост;
да постигне по-добра съвместимост с околните.
КАРМИЧЕН УРОК 3
karma4(в името липсват буквите В, Л, Ф, Я със стойност 3)
Липсата на букви със стойност 3 в името е свързана с проблеми
в общуването, с изолираност и нежелание или неумение за лична
реализация. Кармичният урок предполага едно сравнително трудно
детство и юношество, а по-късно – конфликти или неприятни моменти
във връзка с образованието, с несъответствие между личните
качества и степента на образованост.
Кармично 3 е показател за липса на естествена защита във
физически, духовен, материален или здравословен аспект. Личното
развитие е белязано от известна прибързаност и незрялост при
утвърждаване на Егото.
За индивида е жизнено необходимо да усеща до себе си външна
физическа или морална подкрепа. В тази връзка са колебанията,
появяващи се при необходимост от вземане на бързи решения или
предприемане на решителни действия. Важно значение на майката
или на сестрата.
Сложни или деликатни отношения с жени. Важно условие
за истинския, непосредствен диалог между индивида, хората и
реалността е присъствието на „посредник“, който да балансира
контактите. В процеса на преодоляване на чувството за вина може
да се получи компенсаторна реакция с развиване на чувство за
изключителност.
Други кармични проявления на урок 3:
– Чести прояви на чувство за вина или за изключителност.
– Липса на гъвкавост и приспособимост.
Число на кармичен урок
– Бягство от действителността и затваряне в себе си.
– Показност, гордост, лицемерие. Непоследователност и склонност
към крайности.
Цели на Урока: Да се развие повече предприемчивост,
увереност в себе си и по-широко отваряне към света; да преодолее
чувството за вина. Това успешно може да се постигне при работа в
екип и в професия, свързана с повече хора и общуване.
КАРМИЧЕН УРОК 4
(в името липсват буквите Г, М, Х със стойност 4)karma3
Съзряването и личностната еволюция при този Урок
са продължителен и несигурен процес, свързан с трудности и
ограничения по намиране и заемане на собственото място в живота.
Индивидът изпитва жизнена необходимост да се наложи и утвърди
(често с лидерски амбиции) в кариерата и средата, в която живее.
Безпокойството и нуждата от повече сигурност могат да се дължат
на продължителни периоди на несигурност, на преживян шок, на
семейни неприятности (напр. член от семейството, който пие) и др.
По тази причина, в обществото обикновено се търси компания и
среда на по-улегнали, зрели и/или преуспели хора.
Кармично 4 предполага много предизвикателства, ограничения,
проблеми и закъснения, поради най-често срещаните причини, като:
– Липса на гъвкавост и тактичност в поведението и общуването;
– Прекалена отдаденост на семейството;
– Хаотичен и непълноценен живот, вследствие на лични/ професио-
нални причини и задължения, промени в местоживеенето и др.;
– Неумение да се извлича полза от добрите идеи;
– Непоносимост към административни задължения, служби и
бюрокрация.
– Мързел и/или страх от продължителен труд.
– Изживяване на комплекс за Вина, който често е наследство от
предишен живот. В много случаи личността се освобождава от тази
си слабост, стоварвайки я на други (според Кевин Куин Ейвъри).
Други кармични проявления на урок 4:
– Обща (материална) нестабилност и неорганизираност в действията
– Скрупули и стремеж към налагане.
– Пасивност, ограничения, инертност.
– Изпълнителност, издържливост, стремеж към по-голяма
стабилност и равновесие.
– Консерватизъм, издребняване, максимализъм.
Азбука на Нумерологията
Цели на Урока: Личността да се научи на повече търпение,
сдържаност, упоритост, /само/дисциплина, стриктност и
последователност в действията; да преодолее инертността и/или
нехайството; да направи правилен житейски избор; да намери най-
подходящото място в живота и да постигне оптимална реализация.
КАРМИЧЕН УРОК 5
karma5(в името липсват буквите Д, Н, Ц със стойност 5)
Този Кармичен урок е характерен с негативни промени,
които оказват влияние при съзряването и оформянето на
оригинална и независима личност. Детството може да е минало под
комплексиращото влияние на близък в семейството.
Житейският път е белязан с ограничения, неувереност в себе
си и/или невъзможност за изразяване на една богата душевност.
Такъв може да бъде случаят с живот при тежки материални условия
в собствената страна или в емиграция.
Липсата на петица в името обикновено е показател за егоизъм
и трудна адаптивност. Индивидът е инертен или пасивен, когато
бъде поставен пред необходимостта от важен избор или в среда на
външни промени. Той трудно изразява чувствата си, има повече или
по-малко нестабилен и раздразнителен характер.
При Кармично 5 се открива липса на достатъчно търпимост или
уважение към чуждото мнение и свобода. Възможни са проблеми
с майката, със сексуалността и/или с душевната устойчивост. При
мъжете има вероятност от прояви на инфантилност (скрита или
проявена), от оформяне на женски наклонности или поведение.
Други кармични проявления на урок 5:
– Хронична нестабилност и неувереност в себе си. Страх от
промени.
– Психологически или психосоциални проблеми. Импулсивност и
егоцентризъм.
– Склонност към преувеличения и към стигане до крайности
(ревност, страсти, жестокост).
Цели на Урока: Човек да се научи на повече гъвкавост,
толерантност и приспособимост, минавайки през много
превратности и промени; да се реализира в живота чрез занимания с
общественополезна дейност и работа в екип.
КАРМИЧЕН УРОК 6
Число на кармичен урокkarma6
(в името липсват буквите Е, О, Ч със стойност 6)
Това е Кармата на приятен и услужлив, но често себичен човек,
който смесва понятията „услуга“, „протекционизъм“ и „саможертва“.
Неговият нарцисизъм и чувство за превъзходство се прикриват зад
маската на ласкател и убедеността в собствената му значимост.
Той е взискателен идеалист, който обикновено отхвърля или не се
съобразява със социалните условности.
Кармичната шестица се чувства неудобно или аутсайдер както
в семейството, така и в обществото, а детството й по неписано
правило преминава в атмосфера на несигурност или напрежение.
Законът на Кармата изисква, а животът налага човек с Кармичо
6 да осъзнае, че хората около него не са съвършени, да приеме
нещата такива, каквито са и да не се мъчи да ги променя по свой
вкус.
Други кармични проявления на урок 6:
– Идеализъм, незачитане на чуждото мнение, бягство от
отговорност.
– Трудности в брака или силна обвързаност с дома и семейството.
– Взискателност и максимализъм, стигащи до педантизъм.
– Проблеми или усложнения, вследствие на интимни отношения с
женени или омъжени партньори.
Цели на урока: Да се усвои азбуката на междуличностните
отношения, минавайки през много (тежки) отговорности, грижи и
задължения; да се поемат отговорности, а не те да се избягват;
личността да се отвори повече към света, да общува по-непосред-
ствено с хората и да не се намесва в чужди дела. Ако не съумее да
изпълнява тези кармични изисквания, животът на личността ще е
съпроводен от разочарования, предизвикателства и/или раздяла.
КАРМИЧЕН УРОК 7
karma7(в името липсват буквите Ж, П, Ш със стойност 7)
Този Кармичен урок може да бъде оприличен с „минаване през
пустиня, на път към бленувания духовен оазис“ /според Фр. Давие/,
където сблъсъкът с реалността е съпроводен от неразбиране и
самота.
Кармично 7 обикновено е показател за човек с комплекс за
Малоценност. Той е причина за дълбоко безпокойство и недоверие в
себе си, които водят до проблеми в реализацията, общуването и до
трудно намиране на собствено място в живота.
Азбука на Нумерологията
Личността е недоверчива, крие своите чувства, а поведението й
варира от резервирано и предпазливо до избухливо и провокативно.
Това рефлектира в липсата на духовно и/или емоционално
разбиране и подкрепа, във временна или постоянна изолираност и
самота.
Поведението е белязано от нетърпение, страх от сблъсък с
ежедневието и реалния свят. Постоянните анализи, самонаблюде-
ния и склонност към затваряне в себе са в състояние да доведат
индивида до вътрешна разруха.
При човек с това Кармично число или въобще липсва личен
живот, или в него кипи интензивна, но дестабилизираща духовна
активност. Кризите, максимализмът, самотата, бягството от
действителността най-често водят до мистицизъм, фатализъм или
към един „божествен“ водач – духовен или идеен заместител на
бащата.
Ценен източник за поддържане силата на характера е
усвояването и разбирането на значението на преживения опит.
Кармично 7 издава склонност към безсъние, зависимост от
своите страсти или пристрастеност към нещо (хазарт, авантюри,
алкохол, дрога и др.).
Други кармични проявления на урок 7:
– Духовно богатство, изисканост, лично достойнство.
– Взискателност, прецизност, идеализъм, неразбиране от околните.
– Прибързаност, безпокойство, самоанализи и вглеждане в себе си.
– Фанатизъм и стремеж към достигане на истини, недостъпни
за „простосмъртните“.
– Едновременното присъствие на Кармични уроци 4 и 7 в
определени случаи може да бъде показател за баща, който пие.
Цели на Урока: Да се натрупа нужният опит, необходим за
преодоляване на слабостите, минавайки през много изпитателни
ситуации и заблуждения; да се развият повече търпение, по-
обективен и реалистичен мироглед; да се постигне повече увереност
в себе си; човек да се отвори към хората и света; да се научи да
разчита повече на собствените си сили и възможности.
КАРМИЧЕН УРОК 8
(в името липсват буквите З, Р, Щ със стойност 8)karma8
В окултната символика 8 олицетворява „Справедливостта“,
Кармата и Закона за последствията, което засилва значението и
необходимостта от водене на по-уравновесен и целесъобразен
начин на живот.
Число на кармичен урок
При този Урок животът е съпроводен с неразбиране и липса
на външна подкрепа, затова е изключително важно човек да е
наясно с целите, желанията и възможностите си. Това е свързано с
перспективата да се постигнат големи успехи с цената на упорита
настойчивост и постоянство в преследване на целите.
Кармично 8 в името обикновено е показател за това, че
личността е зависима от другите, принудена или призвана да живее
с хора, намиращи се под влиянието на Марс, Сатурн или зодия
Скорпион.
Решенията и обществените амбиции често се сблъскват с
материални/финансови загуби и ограничения, затова човек с такъв
кармичен урок трябва внимателно да борави с парите. Наистина, той
е способен на крайни икономии, но когато разполага със средства
бързо съумява да ги оползотвори.
Други кармични проявления на урок 8:
– Комплекс за Малоценност – причина за липсата на амбиции, за
трудности или неспособност да се стига до край в осъществяването
на целите и намеренията;
– Трудно извоювана свобода и самостоятелност;
– Силен стремеж към обществено признание и/или власт, при което
човек трябва да свикне да общува по-непосредствено с другите, да
проявява повече разбиране и търпимост;
– Предизвикателства, борба, проблеми и разочарования;
– Физически и/или материални загуби от различен характер.
– Трудно поддържане на материално равновесие. Склонност към
крайности.
– Мнителност, взискателност, максимализъм, безкомпромисност и
авторитаризъм.
– Вътрешно напрежение, безпокойство, сексуална незадоволеност.
– Склонност към крайности, саморазруха или Садомазохизъм.
Цели на Урока: Човек да се научи да се съобразява със
законите за Равновесието и Последствията; да стане по-взискателен
към себе си и своето поведение; да придобие необходимите мъдрост
и опит при избор на решения и извоюване на собствено място в
живота; да постигне равновесие по отношение на материалния свят
и парите.
КАРМИЧЕН УРОК 9
karma9(в името липсват буквите И, С, Ъ със стойност 9)
Азбука на Нумерологията
Този Кармичен урок е характерен с по-трудно и/или по-бавно
еволюционно развитие. Той е присъщ за взискателни хора, които
трудно достигат и осъществяват своите високи цели и идеали.
Проявите на егоизъм или свръхпокровителско отношение са
следствие от това, че в предишното си съществуване основната цел
на индивида е било собственото му благополучие.
В този живот за личността е жизненонеобходимо да бъде
обградена с разбиране и нежност, да работи с точни и коректни хора
в екип, където да се чувства сигурна и на мястото си. В противен
случай, страдайки дълбоко в себе си, тя може да изгуби високите си,
възвишени пориви и стремежи. Това би довело до разочарования,
до пълно обезкуражаване и/или до самоунищожаване на жизнената
енергия. Вследствие на това биха се появили крайна озлобеност,
омраза, ненавист, постоянно недоволство, склонност към Мазохизъм
и др.
Понятието „чужбина“ в определени случаи е от решаващо
значение за личността. То може да бъде свързано както с
емиграционна травма, така и да е следствие от принудително
откъсване от естествената среда. В зависимост от житейския
контекст, „чужбина“ може да означава също така успех, благополучие
и най-подходящо място за житейска реализация.
Други кармични проявления на урок 9:
– Сантименталност, свръхидеализъм, емоционалност, алтруизъм
или липса на интерес към другите.
– Бавно еволюционно развитие и липса на външна подкрепа и/или
лично удовлетворение.
– Психологически проблеми.
Цели на урока: Чрез материални/духовни предизвикателства и
лишения, чрез състрадание и всеотдайност личността да се отвори
към хората; да опознае себе си околните; да се научи да подхожда
с разбиране и щедрост към другите; да постигне висока цел с
обществена значимост.
lcd.alle.bg-3dd86d1832urn-jpg-380-239-cc-dri-zak3yxvgcea1qj4kqe7Статията е от книгата „Азбука на
Нумерологията“, Хр. Енев, 2008 г. Повече за
изданието виж на www.numerologiazavseki.alle.bg

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>