Нумерология и символи силата на името Символи

Доминиращи енергии на буквите в българските имена

ДОМИНИРАЩИ ЧИСЛОВИ ЕНЕРГИИ НА БУКВИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА
автор Христо Енев
Имената, с които се отличаваме в материалния свят съдържат свои вибрационни енергии. Както сте разбрали от предишните две книги, тези енергии могат да бъдат разбрани, осмислени и правилно насочени, с цел по-пълноценната ни реализация. Сега ви предлагам да откриете кои са доминиращите енергии в пълното си име, след което ще се спрем накратко и на отделните елементи (гласни, съгласни и изражение) на личното и фамилното име и тяхното Изражение.

ДОМИНИРАЩИ ЧИСЛОВИ ЕНЕРГИИ НА БУКВИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА
автор Христо Енев
Имената, с които се отличаваме в материалния свят съдържат свои вибрационни енергии. Както сте разбрали от предишните две книги, тези енергии могат да бъдат разбрани, осмислени и правилно насочени, с цел по-пълноценната ни реализация. Сега ви предлагам да откриете кои са доминиращите енергии в пълното си име, след което ще се спрем накратко и на отделните елементи (гласни, съгласни и изражение) на личното и фамилното име и тяхното Изражение.

Доминиращи енергии в пълното име
Напишете на един лист трите или четирите си имена (по акта за раждане). Под всяка буква поставете числената й стойност (виж табл.1). В табл. 2 срещу всяко число отбележете общия брой на буквите от определено число. Буквите с най-много повторения представляват доминиращите енергии в пълното име. В таблицата ще откриете някои основни значения, разкриващи важни черти от характера, както и показатели за по-незначителното присъствие на определени стойности. Когато в името липсват определени числа, това са стойностите на Кармичните уроци (виж „Числата – езотерика и познание“, стр. 139).

Таблица 1

Таблица на цифровите съответствия на буквите

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А Б В Г Д Е Ж З И

Й К Л М Н О П Р С

Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ

Ь Ю Я

Пример: Ако пълното ви име е:

А н т о а н е т а Г е о р г и е в а И в а н о в а

1 5 1 6 1 5 6 1 1 4 6 6 8 4 9 6 3 1 9 3 1 5 6 3 1

От направеното подреждане се вижда, че имате 8 букви със стойност 1, 3 букви със стойност 3, 2 букви със стойност 4, 3 букви със стойност 5, 6 със стойност 6 и 2 букви със стойност 9. В името ви липсват букви със стойности 2, 7 и 8 – те представляват числата на вашите Кармични уроци.

Доминиращите числа в трите ви имена са: 1 (8 букви) и 6 (6 букви). Останалите – 3 (3 букви), 5 (3 букви), 4 (2 букви), 9 (2 букви) имат по-второстепенно значение.

Таблица2

Число Брой букви с това число

МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

1- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Енергия, борбеност, дързост, пос-тоянство, отвореност, целенасоченост, амбиции, неотстъпчивост, любопитство, изобретателност, оригиналност, съзидателност, щедрост, обмисленост, решителност, предвидливост, обективност, воля, авторитет; разсеяност, ревност, егоизъм, полемичност.

1- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Липса на достатъчно амби- ции и инициативност нере- шителност, непостоянство, неувереност в себе си

2- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Съсредоточеност, изпълнителност, точност, наблюдателност, приспособимост, трудолюбие, съзнателност, отговорност, организираност, постоянство, контролируемост, предпазливост, самодисциплина, инициативност, щед-рост, преданост, чувствителност, деликатност; скрупули, колебания, задръжки

2- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Нетактичност, недоверчивост, безотговорност пасив -ност, социална не приспособимост

3- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Жизненост, енергия, постоянство, любознателност, амбиции, гъвкавост, приспособимост, въображение, материална градивност, наблюдателност, убедителност, отвореност, красноречие, ентусиазъм, остроумие, интелект, естетизъм, конструктивизъм; натрапчивост, ревност, избиване на комплекси

3- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Липса на достатъчно гъвкавост и адаптивност, немотивираност, непостоянство, ограничения

4- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Решителност, изпълнителност, трудолюбие, логика, трезвомис-лие, борбеност, решителност, упорство, предпазливост, съзна-телност конструктивизъм, органи- зираност, практичен усет, чувство за отговорност, самостоятелност, обективност, самодисциплина, за-костенялост, задръжки, инат.

4- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Леност, неприспособимост, организираност, нестабил-ност, небрежност, безпорядък

5- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Жизненост, дързост, енергия, изо- бретателност, оригиналност, ентусиазъм, амбиции, подвижност, стремеж към разнообразие и про-мени, ясна мисъл, гъвкавост, убе-дителност, адаптивност, отвореност, любопитство, наблюдателност, импулсивност;повърхност- ност, егоизъм, натрапчивост, лицемерие

5- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Ограничения, затвореност, агорафобия (страх от много хора), трудна ориентация, заседнал живот

6- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Съзнателност, изпълнителност, отзивчивост, чувство за отговорност, предпазливост, контролируемост, приспособимост, чувствителност, изтънченост, наблюдателност, прецизност, постоянство, самодисциплина, общителност, щедрост, стремеж към материална хармония; самонадеяност, лицемерие, ревност, задръжки

6- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Нехайство, подозрител-ност, безотговорност, праз-ни обещания, трудности в брака

7- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Логика, аналитизъм, съзидателност, изобретателност, култура, оригиналност, прозорливост, затвореност, идеализъм, дързост, любопитство, недоверчивост, ин-

туиция, прямота, борбеност, упоритост, амбиции, селективност, неспокойна душевност; заядливост, егоизъм, инат, противоречивост, субективизъм

7- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Повърхностностност, необмисленост, безразсъдство, социални ограничения

8- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Борбеност, дързост, ентусиазъм, активност, последователност, обективност, яснота, решителност, упоритост, късмет, стремеж към успех на всяка цена, устойчивост, неотстъпчивост, откровеност, изпълнителност, контролиру емост, съзнателност, селективност, практицизъм; нетактичност, ревност, агресивност

8- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Непрактичност, отстъпчивост, пасивност, материал-на нестабилност

9- МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Човеколюбие, съзнателност, отговорност, съзидателност, общителност, щедрост, отзивчивост, себеотрицание, всеотдайност, от-кровеност, морал, оригиналност, интуиция, интелект, обмисленост, целенасоченост, упоритост, неотстъпчивост, самовглъбеност; свръхчувствителност, скрупули, фобии, егоизъм

9- МАЛКО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО

Мнителност, егоизъм, дове -рие само в себе си и в ог- раничен кръг хора

Забележка: Можете да ползвате предложената таблица, като във втората колонка отбележите доминиращите стойности на името си.

lcd.alle.bg-3dd86d1832urn-jpg-380-239-cc-dri-zak3yxvgcea1qj4kqe7Статията е от книгата „Азбука на Нумерологията“, Хр. Енев, 2008 г. Повече за изданието виж на www.numerologiazavseki.alle.bg

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>