Нумерология и символи силата на името Символи

Тайни кодове на букви и числа, морфопсихологически връзки според тяхното изписване

БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ТРАДИЦИИ

автор Христо Енев
Всяка азбука е система от букви, графични изражения на звуковата страна на всеки език. Първото буквено писмо е създадено във Финикия и е съдържало писмени знаци само за съгласните звукове. Древните гърци създали първата цялостна азбука с букви за гласни и съгласни, от която водят началото си всички европейски писмени системи. Връзката и отношенията между буквите и числата се използва от дълбока древност в така наречените магически азбуки, с тайни кодове от букви и числа. Чрез тях трябвало да се опазят тайните познания от непосветените. Древните жреци ги използвали за

БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ТРАДИЦИИ

автор Христо Енев
Всяка азбука е система от букви, графични изражения на звуковата страна на всеки език. Първото буквено писмо е създадено във Финикия и е съдържало писмени знаци само за съгласните звукове. Древните гърци създали първата цялостна азбука с букви за гласни и съгласни, от която водят началото си всички европейски писмени системи. Връзката и отношенията между буквите и числата се използва от дълбока древност в така наречените магически азбуки, с тайни кодове от букви и числа. Чрез тях трябвало да се опазят тайните познания от непосветените. Древните жреци ги използвали за

магически ритуали и заклинания. По-късно древноеврейската Кабала дава ключ към разтълкуване на Петокнижието на Мойсей и представя правилата на Тайното Знание…
НУМЕРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

Съвременната нумерология разглежда буквите на имената, с които се занимава, в два аспекта:

1) Според графичното им изражение

2) Според числената им стойност и значение;

Буквите на името се изследват:

а/ На ниво характерологичен и психологически профил и тенденции, със значение за еволюцията на индивида:

– по първа буква (инициал) на личното име;

– по първа гласна на фамилното име;

– по последна буква на името и фамилията.

б/ На ниво преходи или т.нар. транзити на буквите, свързани с личната година на индивида – отчита се влиянието на определена буква от името през личната година по отношение на годината на раждане. Тук само за сведение ще отбележим, че:

– буквите А, Й, Т, Ь имат интензитет на влияние 1 година;

– буквите Б, К, У, Ю имат интензитет на влияние 2 години;

– буквите В, Л, Ф, Я имат интензитет на влияние 3 години;

– буквите Г, М, Х имат интензитет на влияние 4 години;

– буквите Д, Н, Ц имат интензитет на влияние 5 години;

– буквите Е, О, Ч имат интензитет на влияние 6 години;

– буквите Ж, П, Ш имат интензитет на влияние 7 години;

– буквите З, Р, Щ имат интензитет на влияние 8 години;

– буквите И, С, Ъ имат интензитет на влияние 9 години.

bukvi4Най-силно вибраторно влияние оказват Личното и Фамилното име (както са вписани в кръщелното свидетелство и регистъра), тъй като чрез тях се изявяваме в материалния свят и в отношенията ни с околните. Второто лично име (ако има такова), презимето и второто фамилно име с тире (по мъж) имат вторично, нюансирано влияние и отразяват второстепенни тенденции в личната еволюция.

Личното име е главен нумерологичен елемент, даващ представа за самобитността на характера, за личните способности и заложби. То е активна част от нашата индивидуалност и еволюция, тъй като „вибрира“ по всяко време и при всякакви обстоятелства в ежедневието. Личното име е свързано с дълбо- кото подсъзнание, задействано от условията на средата и личните мотивации. Показател е за общото здравословно състояние, както и за някои хронични заболявания.

Фамилното име е изразител на семейните корени, бащата, домашната среда и отговорности. То е свързано с наследствени характеристики и влияния, които трябва да бъдат осмислени по пътя на самостоятелното развитие. Показателно е за способността за личен избор с възможностите за самоутвърждаване и индивидуализация.

Гласните букви в имената дават представа за личния живот и вътрешната страна на човека, за неговата душевност, цели, стремежи, мотивации, потенциал за тяхната реализация.

Съгласните букви акцентират върху заложбите и конкретни аспекти във връзка с обществената и професионална насока на личностното развитие.

„Първата буква в името представя главната вибрация, централните букви показват душевната атмосфера и осмисления опит, а последната буква – еволюцията на ниво идеи и личен избор“ (J.-D. Fermier, „Numerologie, Le livre des cycles“.

Таблиците по-долу дават представа за числените стойности и вибрации на името в „своя“ и „чужда“ езикова среда, както и за връзката между нумерологията и астрологията.

Кирилица

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А Б Б Г Д Е Ж З И

Й10 К11 Л12 М13 Н14 О15 П16 Р17 С18

Т19 У20 Ф21 Х22 Ц23 Ч24 Ш25 Щ26 Ъ27

Ь28 Ю29 Я30

Забележка: Числата до буквите са техния пореден номер в азбуката.

Латиница

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18

S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26

bukvi3СЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ, ЧИСЛАТА И ПЛАНЕТИТЕ

Буква Чис-ло Астр. съотносимост на числото Буква Число Буква Число Буква Число

A 1 Слънце и Марс Й10 1 Т19 1 Ь28 1

Б 2 Луна К11 2 У20 2 Ю29 2

В 3 Меркурий, Юпитер Л12 3 Ф21 3 Я30 3

Г 4 Юпитер, Сатурн М13 5 Х22 4

Д 5 Меркурий, Марс и нехармоничните аспекти на Луната Н14 5 Ц23 5

Е 6 Венера О15 6 Ч24 6

Ж 7 Уран, Нептун П16 7 Ш25 7

З 8 Сатурн, Марс Р17 8 Щ26 8

И 9 Нептун, Луна С18 9 Ъ27 9

ГРАФИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

В нумерологичното интерпретиране на буквите, както ще видите в следващата глава, се използват техните числени (нумерологични) съответствия и графичните им (морфопсихо-логически) аспекти. Буквената символика се тълкува на базата на определени детайли в изписването, където се вземат предвид:

* Общият външен изглед на буквата – отразява нейната отвореност или затвореност към света, възможността тя да бъде изследвана, разбрана и възприета;

* Обемът, вътрешността на буквата – дават представа за степента и възможностите за „натрупване“ или „раздаване“ на опит, познания, интелект и т.н.

* Ъглите в буквата – според посоката и тяхната отвореност, напр. в А, Б, Г, К, Л, М, Х и др.) са показател за: разум, логика, твърдост, непоколебимост; източник на енергия, напрежение, противоречия, нетърпение, сблъсъци; степен на гъвкавост, възприемчивост, приспособимост и пр.

* Хоризонталните черти в буквата (напр. в Б, Г, Д, Е, Н, П, Т, Ц, Ч, Ш, Щ), в зависимост от разположението си символизират ясен поглед и изграден мироглед, чувство за притежание, скрит или изявен материализъм, степени на нетактичност, не приспособимост и др.

* Вертикалните черти в буквата (напр. в А, Б, Г, И, К, Л, М, Н, П, Р, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ), в зависимост от мястото и посоката могат да означават:

– изправените (напр. в Б, Г, И, К, М, Н, П, Р, Т, Ф, Ш, Щ) изразяват амбиции, смелост, устойчивост, прямота, ограничения и пр.

– в посока от ляво на дясно ( / ) (напр. в А, Ж, И, М, У, Х, Я) изразяват материалност, степени на еволюция, израстване, амбиции, вдъхновение, новаторство;

– в посока от дясно на ляво ( \ ) (напр. в А, Ж, К, Л, У, Х) изразяват степени на устойчивост, амбиции, съзнание, съобразяване с реалността, с материалните условия и пр.

* Закръглеността на буквата (напр. Б, В, З, О, С, Ф) – според посоката и степента на заобленост отразяват нива на сетивност, стабилност, влечение към удобства и благосъстояние, емоционални или междуличностни доминанти.

* Отвореността или затвореността изразяват степени на вътрешно натрупване, на скрити страни в характера, душевността и др. Буквите биват:

– отворени и полуотворени (напр. Б, Г, Е, Ж, З, И, Й, К, Н, С, Т, У, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю) – проявяват максимално своя потенциал и възможности

– затворени (напр. А, В, Д, Л, М, О, П, Р, Ф, Я) – изразяват в различна степен склонност към прикритост и затваряне в себе си. Те са по-трудни за изследване, затова се разглеждат в зависимост от числената им стойност, обкръжението им от други букви и т.н.

lcd.alle.bg-3dd86d1832urn-jpg-380-239-cc-dri-zak3yxvgcea1qj4kqe7Статията е от книгата „Азбука на Нумерологията“, Хр. Енев, 2008 г.

www.numerologiazavseki.alle.bg

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

3 Коментара

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • здравейте,каква е цената на книгата „Кой си ти?“и т.н.

    • Моля, попитайте автора, има го под всяка публикация- поща и т.н.

  • Az sam na 33gogini i do sega sam nqmal seriozna vrazka problema e v men sigorno xaresvam sekse s zeni dori moga da kaza ce sa mnogo seksoalen kakva zena da tarsiq