Асцендент и релокации Интересно

Асцендент Рак в натална карта или при релокация

Този аспект ще отключи повишена емоционалност, сензитивност, интуиция. Вашето усещане за сигурност, инстинкти за печалба или само-съхранение ще се усилят в пъти.

Този асцендент е отличен, ако желаете да контролирате повече процеси, които се отнасят до дома, семейството или вашите занимания са свързани със строителство, недвижимо имущество, желаете да се реализирате в хранително-вкусова промишленост, рестораньорски бизнес и т.н. Разбира се, от голямо значение е и как е сапектирана самата Луна, която е управител на Асцендента.

Така или иначе- този Асцендент провокира променливост в настроението, която по един естествен начин изисква вид компенсация, кара човек да се концентрира върху  устойчивост, успехи и предвидимост, а за целта- този Асцендент ще ви подтиква да укрепите фундамента в живота си и на първо време- най-близка среда, семейство, а после и потребление, чисто финансови успехи.

Този Асцендент е подходящ за хора, които имат нужда от емоционално вдъхновение и подкрепа от страна на близките си, защото ще им помогне да разгърнат собствените си чувства. При добре аспектирана Луна- вие ще проявявате загриженост и емпатия към любимите ви личности, към семейството, а те ще ви отговорят подобаващо.

При добре поставена Луна- животът ви ще се изпълни с ярки, цветни емоционални преживявания, ще имате за кого да се грижите, ще имате шанс от стабилна среда- приоритетно в семейството, но не само.

Все пак, кои ще бъдат водещи приоритети и как ще реализирате потенциала на този Асцендент зависи и от това- къде се намира самата Луна, управител на Асцендента.

Луна в 1 дом– вие ще имате нужда от подчертано внимание и ще направите всичко възможно, за да го получите. Ще използвате вашата емоционалност, чувствителност, прояви на загриженост към другите, така че да правите впечатление, да получавате подобно отношение. Луната ще преувеличи вашата сензитивност, интуиция, чувствителност- вие буквално ще надушвате чуждите настроения, но така по един естествен начин самите вие ще станете по-възприемчиви или дори зависими от техните преживявания. Така, ако не получавате желаното отношение, вие лесно ще губите контрол над личната си увереност, настроението ви ще бъде по-неустойчиво и със съответните последици. Така поставена Луна може да ви направи да изглеждате в очите на околните и леки егоисти, може да се окажете в известна степен зависими от чуждото одобрение и подкрепа, особено, ако Луната е в напрегната аспектация.

Луна във 2 дом– ще използвате целия си потенциал, приоритетно – инстинкти за печалба, интуиция- на кого можете да разчитате или пък-не, за да печелите. Тази Луна ще ви даде шанс да печелите в сфера, която ви доставя удоволствие на чисто емоционално ниво. Където се намира Луната, там ескалират перманентни промени. Те могат да бъдат напълно положителни, например- да „надушвате“ нови източници за облагодетелстване  и като разчитате на емоционалните си усещания, подобни връзки. Ако Луната е в напрегната аспектация, тогава желанието ви за финансови успехи ще водят до променливи или несигурни резултати.

Луна в 3 дом– вашите силни емоционални преживявания, богата вътрешна душевност ще може да се излее в слово, което ще прониква в душите на околните. Това може да бъде отлично положение за онези от вас, които притежават някакъв талант, притежават богата душевност и искат да я изразят чрез дар словото си, като са социално много активни, общуват с много хора, създават и укрепват връзки. Ако желаете да помагате на другите, защото сте емпатична и чувствителна личност, ориентирали сте се към професии свързани с това- тази позиция ще ви даде шанс да се изказвате, демонстрирате ораторските си способности, а другите да ви слушат. Ако желаете повече емоционални контакти, самите вие да създавате връзки, които се градят на взаимо-помощ, това е добро положение, особено, ако Луната е добре аспектирана. При напрегнати аспекти- мнението ви ще се мени често, а паралелно с него и настроенията спрямо вас самите. Това положение е добро за търговия с хранителни продукти, брокери на недвижимо имущество и т.н.

Луна в 4 дом– получава се много силен акцент върху въпроси свързани с дома и семейството. В такъв случай- вие вероятно ще предпочитате да си останете у дома, да укрепите отношения в дома ви, така че да разчитате на близките си, но и те на вас. Може да изберете работа, която да може да се извършва от дома ви. Или пък-това да е семеен бизнес, също- реализация чрез услуги по домовете, занимания с недвижимо имущество, семейни въпроси и т.н. Ако Луната е добре аспектирана, тогава хармонията и разбирателството у дома, взаимо-помощта са почти гарантирани, както и вид занимания от дома, които ще водят до отлични резултати. При напрегната аспектация обаче, горе-изброените цели и възможности ще са по-скоро неустойчиви, променливи, а понякога и направо разочароващи. Може да ескалира усещане за несигурност, желание постоянно да пътувате, да се местите или ще полагате прекалено много грижи за близките си или ще се окажете зависими от тях- емоционално и/или материално.

Луна в 5 дом–  емоционално щастливи и удовлетворени ще се чувствате, ако можете да се грижите за любими хора-деца, партньори..Ако Луната е добре аспектирана, тогава вие ще се радвате на хубава връзка и чувства между вас и любимите ви хора. Това положение е отлично за възпитатели, учители, хора, които могат да впрегнат своя потенциал, способност да се грижат за другите и като използват творчески подход, интуиция, способност да влияят на други дълбоко, в душата им. Светът ще се изпълни с цветни емоционални преживявания и вие ще правите предимно това, което ви е приятно, свързва се с хоби, което може да бъде и професионална реализация, ще намирате време и за развлечения, защото ще имате подчертана нужда, но и възможност за това, особено, ако Луната е добре аспектирана. При напрегнати аспекти- повишената емоционалност понякога ще ви „изхвърля до небесата“, а в други случай- ще страдате от устойчива подкрепа от страна на близки до сърцето ви хора.

Луна в 6 дом– създава се фокус върху навици, предимно хранителни, но не само. При всички случаи ще се увеличи интересът ви към здравето. Това положение ще ви фокусира и върху професионалната ви реализация, а ако Луната е добре аспектирана, тогава- вие ще влагата душа и много емоции в онова, което правите, а вашата загриженост ще е повод да срещате подобно емоционално подкрепящо отношение от страна на вашите колеги, клиенти, хора, с които взаимодействате на работното място-общо. Но където е Луната, там са и перманентните промени, така че работата ви не бива да е рутинна или няма да бъде такава, а в друг случай- ще е съпътствана от „грижа“ за другите, за физическото, психическото им здраве и т.н. Ако Луната е в напрегната аспектация, тогава прекалената ви емоционалност ще вреди както на здравето ви, така и на устойчивостта ви на работното място.

Луна в 7 дом–  тази позиция е подходяща за хора, които искат да се сдобият с популярност, по-голяма обществена подкрепа или конкретно от лица, които могат да допринесат за собственото развитие. Ако Луната е добре аспектирана, тогава вие ще се радвате на по-добра емоционална връзка с вашия партньор, ще можете да оздравите отношенията си, а ако сте сами- да срещнете партньор, който освен всичко останало- ще проявява повече загриженост към вас самите. Все пак това положение на Луната показва, че ще се фокусирате върху необходимостта да получавате одобрение от другите, вие ще правите всичко възможно, за да го получавате, понякога до степен на зависимост. Ако Луната е в напрегнати аспекти, тогава всичките ви усилия да се харесате- ще водят до променливи резултати, ще имате усещането, че не сте „капитани на собствения си кораб“, а това ще води до емоционални разочарования.

Луна в 8 дом– в душата ви ще ескалират силни страсти и желания, те някак си ще бъдат преувеличени, ще се стремите да получавате по-широка емоционална или чисто финансова подкрепа от страна на личности, които могат да подкрепят собствените ви честолюбиви планове. Не зависимо как е аспектирана Луната- едва ли ще можете да разчитате на спокойствие, животът ви ще е изпълнен с перманентни трансформации. Ако Луната е добре аспектирана- вашата интуиция и инстинкти ще ви помагат да разбирате какво очакват от вас, но също- как да получите желаното от другите и действително да осъществите плановете си. Ще развиете усет за първо-причините на случващото се и ще можете да контролирате повече. Желанието за секс, контрол, взаимност- също ще се пробудят, ескалират и т.н. Ако Луната е в напрегнати аспекти, тогава подкрепата към вас ще е променлива, може да страдате от загуби следствие на липса на достатъчно разбиране, взаимо-помощ или пък- сексуалните отношения също да са повод за емоционални разочарования.

Луна в 9 дом–  това положение ще пробуди желанието да опознавате нови светове. Това може да се случи чрез пътувания, като общувате с хора, които имат различни от вашите собствени светоусещания, може да имат различни религиозни или духовни схващания. Ще се усили стремежът да разширите съзнанието си и като усвоявате нови знания, научавате повече и повишавате квалификацията си в посока, в която на чисто емоционално ниво сте силно привлечени. Ако Луната е добре аспектирана, тогава ще се радвате на шансове да постигнете заплануваното и да постигнете емоционално удовлетворение. Ще ви върви в посока- подкрепа от влиятелни личности, чужденци, ще привличате хора, които ще ви покровителстват, може да постигате значими професионални резултати, ако работата ви включва висока квалификация, „грижа за другите“ в един по-широк смисъл. Това е добро положение за придобиване на висока квалификация, за уреждане на документи, сключване на договори, включително международни, юридически, включващи уреждане и на имотни казуси.

Луна в 10 дом– тази позиция ще ви помогне да бъдете под „светлината на прожекторите“ на работното си място, в център от събития, ще бъдете популярни или ще се отличавате от останалите. Водещ акцент е кариерното развитие и отличен социален статус и ако Луната е добре аспектирана, тогава успехите ви са почти гарантирани. Тази позиция ще усили амбициите ви в пъти, желанието за сигурност, просперитет, вие ще умеете да овладявате вашите преживявания, ще впрегнете вашата интуиция и инстинкти в конструктивна посока, която ще допринесе за по-добрия ви имидж като минимум. Тази позиция ще охлади емоционалните ви преживявания за сметка на съвсем практични настроения, които ще имат водещо значение. Ще се стремите да проявявате повече дисциплина и контрол над самите себе си, а от там- и на околните. Ако Луната е в напрегната аспектация, тогава вие ще се представяте пред околните като твърде непостоянни, дори капризни, трудно ще можете да разчитате на стабилност- във всички сфери от живота.

Луна в 11 дом– ще се стремите да се сдобивате с популярност и ще успявате. В обкръжението ви ще се появяват хора, които ще са готови да ви помагат, особено, ако се нуждаете от това. Ще се увеличат вашите приятелства и то с хора, с които имате по-дълбока, ясна изразена емоционална връзка и сходство. Това е добра позиция, ако проявявате интерес към социално-значими дейности, да работите в подобни организации, сдружения, където можете да помагате на другите. Ако Луната е в напрегнати аспекти- бъдещето ще изглежда някак несигурно, защото подкрепата към вас е такава, може да ескалира желание или необходимост постоянно да сменяте средата си.

Луна в 12 дом– това положение ще усили вашия талант, особено, ако имате такъв. Вероятно ще предпочитате да работите в усамотение, може също да се ориентирате към скрити, паралелни възможности за реализация и ще имате такъв шанс, особено, ако Луната е добре аспектирана. Интуицията също ще нарасне. Същевременно понякога ще ескалира усещането за самота, може да станете прекалено чувствителни и до степен на уязвимост. Луната в 12 дом перманентно ще разбужда най-силните ви мечти, но и страхове, всичко, което е закодирано в подсъзнанието ви. При добри аспекти- ще намерите начин да осъществите съкровено или тайно желание. При напрегнати аспекти- ще се чувствате притиснати от външни обстоятелства, увереността ви ще спадне значително, може да ескалира чувството, че не сте намерили своето място под Слънцето.

 

Mariana Petrova

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *