Астрология Нумерология Нумерология и символи

Дата на раждане и кармичен дълг

В нумерологията всички числа, които са от 10 до 31 са кармични и изискват в настоящото превъплащение човекда отработи “определени” уроци.

Ако личността е родена в дни от 1 до 9 /например на 01 януари, 01 февруари и т.н/ ,счита се, че тя има по-голяма възможност за “избор”.
Как действат останалите числа?
Личности родени на дати от 10 до 19 на всеки месец , са поставяли на първо място личния си интерес и са злоупотребявали със собствената си сила.
Родените на 10 са били като “оръжие” на силната любов и омраза и под тяхно влияние са стигали до крайности, които са наранявали другите. Ключът им към щастие в настоящия живот е да бъдат по-умерени в емоционалните преживявания, както и толерантни към чуждите недостатъци. Основният урок е, че “нищо не бива да бъде постигано на всяка цена”. Иначе животът им е застрашен от обрати.
Родените на 11 са били лидери, които са притежавали достатъчно власт или средства, но са ги разпилели в противоречиви желания, били са склонни да си служат със заблуди, за да утвърждават собствения си интерес. В настоящия си живот трябва добре да обмислят решенията си, за това “вътрещният диалог” и “спирачки” тук са доста добре изразени. Моралните стойности трябва да са винаги водещи, иначе съществува опасност от предателства, постоянна несигурност или зависимост от чужда воля.
Родените на 12 са били добри оратори и са използвали това свое качество, за да манипулират другите. Ключът към щастие в настоящия им живот е да жертват част от личните си цели за сметка на чужди приоритети. В противен случай страдат от емоционални кризи и предателства.
Родените на 13 са били склонни в минало въплащение повече да се забавляват, отколкото да се трудят, получавали са блага без да се отплащат. Ключът им към щастие в настоящия живот е да работят упорито, освен това вече рядко се дава нещо даром. Приоритет трябва да бъде не какво “искам”, а какво се “налага”. В по-голяма или малка степен Съдбата ги бута в тази посока.
Родените на 14 не са били склонни да приемат промените. Може би по принуда са били “приковани” на едно място. Ключът на щастие в настоящия им живот е преди всичко да се научат да балансират между полезния риск и отговорностите. Основният урок, който усвояват е, че трябва без страх да приемат “новото”, иначе Съдбата постоянно ще ги поставя на стартова позиция.
Родените на 15 са били хора на изкуството, притежавали са талант, привличали са и са печелили с лекота симпатиите на околните. Но повече са говорили за любовта, отколкото са я изпитвали истински. Ключът им към щастие в настоящия живот е да се научат да обичат безкористно и не с доводите на “разума”, а предимно на “сърцето”, иначе ще страдат от липса на истинска любов.
Родените на 16 са обичали любовните “приключения” в минало въплащение, но в резултат на тях са страдали други хора. Ключът им към щастие в настоящия живот е да се съобразяват повече с чуждите преживявания и чувства, “работят” върху силното си Его- иначе са застрашени от предателства и “падане от високо”.
Родените на 17 в минало въплащение са били твърде емоционални, склонни да се поставят в тежки “зависимости”, да преследват цели, които са им стрували твърде много. Ключът им към щастие ва настоящия живот е да открият какво истински ги радва- моралното или материалното удовлетворение, да преоткрият себе си и обикновено това става през втората част от живота им.
Родените на 18 в минало въплащение са отделяли голям психически и физически ресурс за материалните си цели. Ключът им към щастие в настоящия живот е да поемат отговорности, но не само към себе си, а и към близките си хора. Иначе са застрашени от самота и липса на трайна любов.
Родените на 19 в минало въплащение са били лидери, притежавали са значима власт и възможности, но са злоупотребявали с нея. Ключът им към щастие в настоящия им живот е да се научат да зачитат чуждото мнение, а и да обичат. Иначе са застрашени от самота и превратности.
Родените пък от 20 до 29 са били склонни да се подценяват и сега трябва да се научат на по-голяма самостоятелност- най-общо казано.
Родените на 20 в минало въплащение са преживели силни емоционални сътресения, които са ги поставили на ново ниво в духовното им развитие. Ценностите продължават да се променят, такова е и продължението в настоящия им живот. Ключът към щастието им е осъзнаването на факта, че няма нищо случайно, причинно- следствената връзка, а и изборът: “По кой път да поемат?”
Родените на 21 в минало въплащение са притежавали доста качества, но поради вътрешна неувереност са ги погубили, не са се възползвали от тях. Ключът към щастие в настоящия им живот е да развият повече решимост в себе си. Колкото по-бързо развият увереност и вяра в собствените сили, толкова по-бързо ще бъдат възнаградени за иначе отличния им потенциал.
Родените на 22 в миналото въплащение са били “добри хора”, но прекалено зависими от мнението на околните. Ключът към щастие в настоящия им живот е да си изградят защитен механизъм, който да не позволява останалите да се възползват от тях. Да развият “сетивата си”, така че да имат повече усет за предателства, користно отношение и т.н.
Родените на 23 в минало въплащение са умеели да даряват радост на другите, но са били прекалено несамостоятелни. Ключът към щастие в настоящия им живот е да разберат, че само взаимната любов носи истинско удовлетворение. Съдбата ги насочва в посока да дават приоритет на разума пред чувствата си, за да “побеждават”- в един по-общ смисъл. Освен това привързването и всякакви зависимости /от хора до условия на съществуване/ се оказва пагубно за тях.
Родените на 24 в минало въплащение са имали знатен произход със съответните блага, от които са се възползвали. Ключът към щастие в настоящия им живот е да дадат приоритет на истинските чувства, а не само на “полезните връзки”. Не случайно имат високи претенции за “признание” в обществото, обикновено притежават добри маниери и с лекота печелят симпатиите на околните. Но, ако само-мнението е по-високо от реалността или преобладават “интересите”, тогава ще страдат от вид предателства, дори обрати във взаимоотношенията.
Родените на 25 в минало въплащение са били подложени на душевни изпитания, които са размивали ценностната им система, постоянно са се радвоявали между чувства и разум, дълг и изкушения. Ключът към щастието в настоящия им живот е да дадат приоритет на духовното си начало, да потърсят собствените си грешки, а не да се вглеждат само в чуждите. Учат се по трудния път на опита, но е хубаво, че в по-голяма степен умеят да си правят правилни изводи.
Родените на 26 в минало въплащение са били склонни да изпадат в емоционални зависимости, да преследват любовта до краен предел, да налагат собствената си воля над другите, оито са страдали от това. Ключът към щастие в настоящия им живот е да балансират между собствените и чуждите преживявания. Иначе постоянно ще бъдат застрашени от неподходящи партньорства, а и разочарования.
Родените на 27 в минало въплащение са притежавали власт, кураж и амбиция, благодарение на които са преуспявали. Ключът към щастие в настоящия им живот е да бъдат по-отстъпчиви, да приемат и друга истина, освен своята собствена.
Родените на 28 в минало въплащение са умеели да се добират до “чужди ресурси” и са се възползвали от това, но без адекватна възвръщаемост към другите хора. Ключът към щастие в настоящия им живот е да се научат повече да дават, отколкото да получават. Така или иначе вид “кармична разплата” постоянно ги принуждава да инвестират или да започват от начало.
Родените на 29 в минало въплащение са злоупотребявали с чуждите чувства, били са не толерантни към преживяванията на близки хора, дори са са проявявали агресивност и егоизъм. Ключът към щастие в настоящия им живот е да се съобразяват повече с любимите си, дори да правят компромиси. Това е “кармичен дълг”, който, ако не бъде изплатен е повод за предателства и усещане за самота.
Родените на 30 и 31 са стигнали до високо духовно развитие и се явяват като “учители”, които трябва да учат останалите, повече да дават, отколкото да получават.

Mariana Petrova

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *