Право Специалистите Специалистите

За застраховката “Гражданска отговорност” през 2016 година

Договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което  притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор.

zastrahovka-grajdanska-otgovornostЗастраховката е задължителна и за  всяко лице, което  управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка, в този случай е  длъжно да сключи гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт, от който влиза на територията на Република България и  трябва да има валидна гранична застраховка  до напускането на територията на Република България.  Лицето не е длъжно да сключва договор за гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите при влизане на територията на Република България, при условие че притежава валиден сертификат „Зелена карта”.

Не се сключва договор за гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторно превозно средство  от друга държава членка,  когато изплащането на обезщетение във връзка с гражданската отговорност на виновния водач е гарантирано от компетентна институция на държава членка и моторното превозно средство или съответното лице е включено в списък, изготвен от компетентния орган на държавата членка, посочващ освободените моторни превозни средства или лица от задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, и предоставен на Република България.

Търговците по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на моторни превозни средства, които получават временни табели с регистрационен номер, са длъжни да сключат задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за тези временни табели. Застраховката се сключва само по регистрационния номер на временните табели за срока на валидност на временните табели, но не повече от една година.

Собственик на моторно превозно средство с регистрационен номер, издаден от компетентен български регистрационен орган, за което има валидно сключена гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите от застраховател в друга държава членка, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за територията на Република България.

Собственик на моторно превозно средство, което участва в състезание, при което спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието, е задължен да си осигури покритие по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за отговорността си във връзка с участие в състезанието.

На лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв., ако е физическо лице, а при повторно нарушение – 800 лв. или  имуществена санкция от 2000 лв., ако е  юридическо лице или едноличен търговец., а при ри повторно нарушение  -4000  лв.  Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. Когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите,  глобата или имуществената санкция се налагат на собственика на моторното превозно средство.

За повече информация и възникнали въпроси: 

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Адвокат Мариана Кавардикова

 

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *