Право Специалистите Специалистите

Коригиране post factum на сметка за ток- полезна информация

1sv21Зачестиха случаите на коригиране post factum на сметка за ток поради неправилно работещи електромери.  Недопустимо е коригирането на сметка, само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенерегия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане на ползваната енергия. Дори и да бъде констатирано неправилно измерване или отчитане на ползваната от потребителя електроенергия, ако към момента на констатирането му електромерът е с ненарушени пломби и лепенки /факт, който може да бъде установяван и с разпит на свидетели/, вие не дължите заплащане за неотчетена електроенергия. В свое решение по чл. 290 от ГПК /практика, задължителна за съдилищата/ Върховният касационен съд приема, че фактът на обективно констатираната намеса в работата на измервателното средство – установено след премахване на пломбите допълнително монтирано към измервателното средство външно устройство, което не отговаря на схемата на одобрения тип електромер и препятства точното отчитане на преминаващата електроенергия, не е достатъчен, за да се направи извод, че е причинено или е последица от действия на потребителя.

Адвокат  Марияна  Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg)

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *