Право Специалистите

От 1 януари 2024 год. влизат в сила промените в Закона за защита от домашното насилие

От 1 януари 2024 год. влизат в сила промените в Закона за защита от домашното насилие.

Пострадалите лица ВЕЧЕ могат да търсят защита за актове на насилие, случили се през последните 3 месеца от датата на молбата за защита!

Разширява се обхватът на лицата, които имат право да търсят защита:

 • лица, които се намират в родствена връзка;
 • лица, които са или са били в семейна връзка;
 • лица, които са или са били във фактическо съпружеско съжителство;
 • лица, които са или са били в интимна връзка.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършено с действие или чрез бездействие;

За психическо насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие;

Мерките за защита от домашното насилие са:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и за срок, определени от съда;
 4. забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалото лице под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация при условия и за срок, определени от съда;
 5. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и за срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

6.задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева;

 1. насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване;
 2. насочване на пострадалите деца към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие.

Мерките се налагат за срок от три до 18 месеца при приспадане на срока на действие на мерките при издадена заповед за незабавна защита;

Съдът извършва задължителна преценка за налагане на мярката за защита по точка 5, когато пострадалият и извършителят имат дете;

Съдът може да постанови като защитна мярка режимът на лични отношения, определен по реда на Семейния кодекс, между детето и родителя, извършител на домашно насилие, да се осъществява за определен срок в защитена среда, под надзор на психолог или социален работник.

Искрено се надявам, че законодателните промени ще предизвикат желания и търсен ефект за намаляване на случаите на домашно насилие и ще осигурят защита на пострадалите.

адв. Мариана Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

 

 

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *