Право Специалистите Специалистите

Примери и решения при домашно насилие

С. К., на 30 г. – К. е мой баща… заплашва ме, че ще ме изгони, ще изхвърли вещите ми през прозореца, ще ги запали. Постоянно, дори и у дома се движи с два газови пистолета, единият от които е пневматичен, стреля със сачми с калибър 4.5 мм., размахва пистолет срещу мен и крещи, обижда ме.

Как да се защитя от домашно насилие?

2505_opmdeДомашно насилие е всеки един акт на:

Физическо насилие: удари, блъскане, скубане, душене, хвърляне на предмети; заключване против волята ми; Сексуално насилие: ако някой ме принуждава да се събличам против волята ми; принудително извършва с мен полово сношение против волята ми (включително и след побой); принуждава ме да гледаме и/ или да повтаряме порнографски действия и др.

Емоционално и психическо насилие: заплашват ме и ми се заканват, обиждат ме, постоянно ме критикуват, крещят и ме обиждат; ако игнорират моите качества и чувства; подиграват се на моите убеждения; забраняват ми да ходя на работа; манипулират ме, използвайки лъжи; обиждат мои роднини и приятели; не ми позволяват да се срещам с други хора и да поддържам отношения с близки и роднини; не ми позволяват да се обаждам по телефона; унижават ме пред хора; заплашват ме, че ще ме изгонят от къщи; заплашват да ми вземат децата; системно и несправедливо наказват децата ми или не ме допускат до тях и др.

* За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Икономическо насилие: налагане на пълен контрол над домашния бюджет от страна на член на семейството ми; когато някой се опитва изцяло да контролира семейния ни бюджет, сам да взема финансовите решения и да си присвоява всичките семейни доходи.

Принудително ограничаване на: • личния ми живот; • личната ми свобода; • личните ми права. Домашното насилие се извършва от лица, с които съм или съм бил в родствена връзка като: • съпруг/а или бивш съпруг/а; • лице, с което се намирам или съм бил във фактическо съпружеско съжителство (т.е. имаме връзка и живеем заедно на съпружески начала; споделяме общ дом, но без да сме обвързани чрез брак); • лице, от което имам дете (и в случаите, когато се намираме във фактическо съпружеско съжителство); • мой възходящ или низходящ роднина; • възходящ или низходящ роднина на лицето, с което се намирам във фактическо съпружеско съжителство; • лице, с което се намирам в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; • лице, с което се намирам или съм бил в родство по сватовство до трета степен включително; • лице, което ми е настойник, попечител или приемен родител.

Как мога да се защитя?

1. Да поискам от всеки лекар да ми издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилието, указано върху мен.

2. Да се включа в програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, които осигуряват помощ на пострадали лица.

3. Да подам молба за издаване на заповед за защита от домашно насилие до районния съд по постоянния или настоящия ми адрес. Към молбата прилагам и декларация за извършено насилие. Подавам ги в срок от 1 месец от установяване на домашно насилие. При подаване на молбата не дължа държавни такси. При издаването на заповед за защита от съда, те се възлагат заедно с разноските по делото на извършителя на домашното насилие. Само при отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от мен, освен когато нямам навършени 18 години, както и когато съм поставен под запрещение или имам увреждания. Мерките за защита от домашно насилие са изредени в чл.5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). Компетентен да наложи тези мерки е районният съд по постоянния или настоящия ми адрес. Той образува дело по моя случай в следствие на подадената от мен молба и се произнася с решение – заповед за налагане на мерки за защита или не. Решението издадено от районния съд може да обжалвам пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата подавам чрез съда, постановил решението, с препис за другата страна по делото като отново не заплащам никакви държавни такси. Окръжният съд разглежда жалбата ми в 14-дневен срок и се произнася с решение, което е окончателно.

адв. Марияна Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *