Категория - Медицина

Доктор Таня Ракаджиева е завършила в Медицински Университет гр. Пловдив. Специализация – акупунктура и акупресура Медицински Университет гр. София, курс рейки (всички нива), лечение с прана, су-джок терапия. Член е на българското дружество по китайска традиционна медицина.Контакти: Пловдив, ул. Хъшовска 7, тел: 0898 352863, E-mail: dr.rakadjieva@abv.bg

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.