Uncategorised

Име и кармични уроци-ОРАКУЛ

Учението за Кармата е основна индуистка философия, според

която съдбата ни се предопределя от живота и нашите действия през миналите прераждания. Уроците на Кармата представляват стъпала към постигане на определена хармония и равновесие. Тя не бива да се приема като липса на късмет или лош жребий. Когато познаваме нейните измерения ние сами можем да си помогнем, приемайки трудностите не като малшанс, а като възможност за положителна промяна в досегашния ни начин на живот чрез съзнателно усъвършенстване. ВЪВЕДЕТЕ ВАШЕТО ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ. НАТИСНЕТЕ „ДАЙ МИ ОТГОВОР“, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР. МОЖЕТЕ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА СЪЩО КАТО НАПИШЕТЕ САМО ВАШЕТО ЛИЧНО ИМЕ ИЛИ ПЪК ЛИЧНОТО ВИ ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВИ СА ВЛИЯНИЯТА ИМЕНАТА ВИ ПРИ ТЕЗИ ВАРИАНТИ…

Автор: номеролог Христо Енев


Вижте име:

През детството е нямало “водач”, обект на подражание, модел за формиране на собствена идентичност. При мъжете това най- често е свързано с трудности по изграждането на своята мъжка самоличност, а при жените – с трудно оформяне на “идеалната” представа за мъжа. Впоследствие това може да причини съмнения, пасивност, страх, неувереност в себе си и трудно вземане на решения до определена възраст (до около 9 години). Кармичният урок предполага сложни житейски ситуации, които налагат активност и вземане на бързи решения. Личността често се чувства, образно казано “неудобно в своята кожа” и понякога дълго Число на кармичен урок не успява да намери подобаващо място в живота. Тя трябва да го търси настойчиво и упорито да се бори за него. Щом го открие обаче, неспокойното й Его става настъпателно и агресивно. Други кармични проявления на урок 1: – При затворен, необщителен баща, такъв, който отсъства, пътува много или който се чувства не на мястото си. – При майка, която не уважава или обезценява бащата. – Проблемите по личната независимост и самостоятелност се компенсират с лесна уязвимост, агресивност, избухливост, прекалени амбиции, параноични прояви и възгордяване. – Еволюцията е циклична и често е обусловена от значимо мъжко влияние или подкрепа на високопоставени лица. – Перспективите за реализация са свързани с внезапни промени и бързо развитие на обстоятелствата. Цели на Урока: Индивидът да утвърди силата на характера и личното си Его; да развие качества като самостоятелност, активност, предприемчивост и предвидливост, които да приложи в обществения живот.
Характерен за мисловен тип личност, най-често с интелектуален път на развитие. Проблемите са следствие от дисбалансирано взаимодействие на ИН/ЯН-енергиите. Оттам идва неправилното насочване на жизнените сили и непълноценното им използване. Това намира изражение в трудно откриване на поле за изява на реалните възможности и за определяне на действителните цели и желания. Проявява се склонност към теоретизиране или отдаване на твърде голямо значение на материалните стойности. Чувствата и емоциите се изживяват в мечтите, трудно намират своя естествен и свободен израз или са съпроводени от натрапчиви мисли. Индивидът желае безрезервно да бъде приеман като подсъзнателно отблъсква всичко и всички, които не отговарят на изискванията или очакванията му. Недоволството от незадоволените критерии лесно преминава в настъпателно или агресивно поведение. При мъжете по-някога се проявяват женски наклонности или инфантилност. Кармичният урок изисква индивидът да намери естествен израз на емоциите си. В противен случай може да се стигне до неконтролируема чувствителност, която подтискайки съзнателното АЗ да причини депресии, междуличностни конфликти, раздяла или развод. Азбука на Нумерологията Други кармични проявления на урок 2: – При отсъстваща майка или такава, която е независима, налагаща се, директна и с твърде развит ум. – При баща, който превъзхожда майката в умствено/интелектуално отношение. – Едновременното присъствие на Кармични уроци 1 и 2 обикновено е знак за междуличностен конфликт между майката и бащата, които взаимно се обезценяват. – Трудна приспособимост, зависимост и податливост на влияния. – Фобии, подозрителност, недоверие, постоянни съмнения. Цели на Урока: Личността да се научи да контролира своята чувствителност и емоционалност; да надмогне съмненията и раздвоенията си; да привикне към повече търпение и примиримост; да постигне по-добра съвместимост с околните.
Липсата на букви със стойност 3 в името е свързана с проблеми в общуването, с изолираност и нежелание или неумение за лична реализация. Кармичният урок предполага едно сравнително трудно детство и юношество, а по-късно – конфликти или неприятни моменти във връзка с образованието, с несъответствие между личните качества и степента на образованост. Кармично 3 е показател за липса на естествена защита във физически, духовен, материален или здравословен аспект. Личното развитие е белязано от известна прибързаност и незрялост при утвърждаване на Егото. За индивида е жизнено необходимо да усеща до себе си външна физическа или морална подкрепа. В тази връзка са колебанията, появяващи се при необходимост от вземане на бързи решения или предприемане на решителни действия. Важно значение на майката или на сестрата. Сложни или деликатни отношения с жени. Важно условие за истинския, непосредствен диалог между индивида, хората и реалността е присъствието на “посредник”, който да балансира контактите. В процеса на преодоляване на чувството за вина може да се получи компенсаторна реакция с развиване на чувство за изключителност. Други кармични проявления на урок 3: – Чести прояви на чувство за вина или за изключителност. – Липса на гъвкавост и приспособимост. Число на кармичен урок – Бягство от действителността и затваряне в себе си. – Показност, гордост, лицемерие. Непоследователност и склонност към крайности. Цели на Урока: Да се развие повече предприемчивост, увереност в себе си и по-широко отваряне към света; да преодолее чувството за вина. Това успешно може да се постигне при работа в екип и в професия, свързана с повече хора и общуване.
Съзряването и личностната еволюция при този Урок са продължителен и несигурен процес, свързан с трудности и ограничения по намиране и заемане на собственото място в живота. Индивидът изпитва жизнена необходимост да се наложи и утвърди (често с лидерски амбиции) в кариерата и средата, в която живее. Безпокойството и нуждата от повече сигурност могат да се дължат на продължителни периоди на несигурност, на преживян шок, на семейни неприятности (напр. член от семейството, който пие) и др. По тази причина, в обществото обикновено се търси компания и среда на по-улегнали, зрели и/или преуспели хора. Кармично 4 предполага много предизвикателства, ограничения, проблеми и закъснения, поради най-често срещаните причини, като: – Липса на гъвкавост и тактичност в поведението и общуването; – Прекалена отдаденост на семейството; – Хаотичен и непълноценен живот, вследствие на лични/ професио- нални причини и задължения, промени в местоживеенето и др.; – Неумение да се извлича полза от добрите идеи; – Непоносимост към административни задължения, служби и бюрокрация. – Мързел и/или страх от продължителен труд. – Изживяване на комплекс за Вина, който често е наследство от предишен живот. В много случаи личността се освобождава от тази си слабост, стоварвайки я на други (според Кевин Куин Ейвъри). Други кармични проявления на урок 4: – Обща (материална) нестабилност и неорганизираност в действията – Скрупули и стремеж към налагане. – Пасивност, ограничения, инертност. – Изпълнителност, издържливост, стремеж към по-голяма стабилност и равновесие. – Консерватизъм, издребняване, максимализъм. Азбука на Нумерологията Цели на Урока: Личността да се научи на повече търпение, сдържаност, упоритост, /само/дисциплина, стриктност и последователност в действията; да преодолее инертността и/или нехайството; да направи правилен житейски избор; да намери най- подходящото място в живота и да постигне оптимална реализация.
Този Кармичен урок е характерен с негативни промени, които оказват влияние при съзряването и оформянето на оригинална и независима личност. Детството може да е минало под комплексиращото влияние на близък в семейството. Житейският път е белязан с ограничения, неувереност в себе си и/или невъзможност за изразяване на една богата душевност. Такъв може да бъде случаят с живот при тежки материални условия в собствената страна или в емиграция. Липсата на петица в името обикновено е показател за егоизъм и трудна адаптивност. Индивидът е инертен или пасивен, когато бъде поставен пред необходимостта от важен избор или в среда на външни промени. Той трудно изразява чувствата си, има повече или по-малко нестабилен и раздразнителен характер. При Кармично 5 се открива липса на достатъчно търпимост или уважение към чуждото мнение и свобода. Възможни са проблеми с майката, със сексуалността и/или с душевната устойчивост. При мъжете има вероятност от прояви на инфантилност (скрита или проявена), от оформяне на женски наклонности или поведение. Други кармични проявления на урок 5: – Хронична нестабилност и неувереност в себе си. Страх от промени. – Психологически или психосоциални проблеми. Импулсивност и егоцентризъм. – Склонност към преувеличения и към стигане до крайности (ревност, страсти, жестокост). Цели на Урока: Човек да се научи на повече гъвкавост, толерантност и приспособимост, минавайки през много превратности и промени; да се реализира в живота чрез занимания с общественополезна дейност и работа в екип.
Това е Кармата на приятен и услужлив, но често себичен човек, който смесва понятията “услуга”, “протекционизъм” и “саможертва”. Неговият нарцисизъм и чувство за превъзходство се прикриват зад маската на ласкател и убедеността в собствената му значимост. Той е взискателен идеалист, който обикновено отхвърля или не се съобразява със социалните условности. Кармичната шестица се чувства неудобно или аутсайдер както в семейството, така и в обществото, а детството й по неписано правило преминава в атмосфера на несигурност или напрежение. Законът на Кармата изисква, а животът налага човек с Кармичо 6 да осъзнае, че хората около него не са съвършени, да приеме нещата такива, каквито са и да не се мъчи да ги променя по свой вкус. Други кармични проявления на урок 6: – Идеализъм, незачитане на чуждото мнение, бягство от отговорност. – Трудности в брака или силна обвързаност с дома и семейството. – Взискателност и максимализъм, стигащи до педантизъм. – Проблеми или усложнения, вследствие на интимни отношения с женени или омъжени партньори. Цели на урока: Да се усвои азбуката на междуличностните отношения, минавайки през много (тежки) отговорности, грижи и задължения; да се поемат отговорности, а не те да се избягват; личността да се отвори повече към света, да общува по-непосред- ствено с хората и да не се намесва в чужди дела. Ако не съумее да изпълнява тези кармични изисквания, животът на личността ще е съпроводен от разочарования, предизвикателства и/или раздяла.
Този Кармичен урок може да бъде оприличен с “минаване през пустиня, на път към бленувания духовен оазис” /според Фр. Давие/, където сблъсъкът с реалността е съпроводен от неразбиране и самота. Кармично 7 обикновено е показател за човек с комплекс за Малоценност. Той е причина за дълбоко безпокойство и недоверие в себе си, които водят до проблеми в реализацията, общуването и до трудно намиране на собствено място в живота. Азбука на Нумерологията Личността е недоверчива, крие своите чувства, а поведението й варира от резервирано и предпазливо до избухливо и провокативно. Това рефлектира в липсата на духовно и/или емоционално разбиране и подкрепа, във временна или постоянна изолираност и самота. Поведението е белязано от нетърпение, страх от сблъсък с ежедневието и реалния свят. Постоянните анализи, самонаблюде- ния и склонност към затваряне в себе са в състояние да доведат индивида до вътрешна разруха. При човек с това Кармично число или въобще липсва личен живот, или в него кипи интензивна, но дестабилизираща духовна активност. Кризите, максимализмът, самотата, бягството от действителността най-често водят до мистицизъм, фатализъм или към един “божествен” водач – духовен или идеен заместител на бащата. Ценен източник за поддържане силата на характера е усвояването и разбирането на значението на преживения опит. Кармично 7 издава склонност към безсъние, зависимост от своите страсти или пристрастеност към нещо (хазарт, авантюри, алкохол, дрога и др.). Други кармични проявления на урок 7: – Духовно богатство, изисканост, лично достойнство. – Взискателност, прецизност, идеализъм, неразбиране от околните. – Прибързаност, безпокойство, самоанализи и вглеждане в себе си. – Фанатизъм и стремеж към достигане на истини, недостъпни за “простосмъртните”. – Едновременното присъствие на Кармични уроци 4 и 7 в определени случаи може да бъде показател за баща, който пие. Цели на Урока: Да се натрупа нужният опит, необходим за преодоляване на слабостите, минавайки през много изпитателни ситуации и заблуждения; да се развият повече търпение, по- обективен и реалистичен мироглед; да се постигне повече увереност в себе си; човек да се отвори към хората и света; да се научи да разчита повече на собствените си сили и възможности.
В окултната символика 8 олицетворява “Справедливостта”, Кармата и Закона за последствията, което засилва значението и необходимостта от водене на по-уравновесен и целесъобразен начин на живот. Число на кармичен урок При този Урок животът е съпроводен с неразбиране и липса на външна подкрепа, затова е изключително важно човек да е наясно с целите, желанията и възможностите си. Това е свързано с перспективата да се постигнат големи успехи с цената на упорита настойчивост и постоянство в преследване на целите. Кармично 8 в името обикновено е показател за това, че личността е зависима от другите, принудена или призвана да живее с хора, намиращи се под влиянието на Марс, Сатурн или зодия Скорпион. Решенията и обществените амбиции често се сблъскват с материални/финансови загуби и ограничения, затова човек с такъв кармичен урок трябва внимателно да борави с парите. Наистина, той е способен на крайни икономии, но когато разполага със средства бързо съумява да ги оползотвори. Други кармични проявления на урок 8: – Комплекс за Малоценност – причина за липсата на амбиции, за трудности или неспособност да се стига до край в осъществяването на целите и намеренията; – Трудно извоювана свобода и самостоятелност; – Силен стремеж към обществено признание и/или власт, при което човек трябва да свикне да общува по-непосредствено с другите, да проявява повече разбиране и търпимост; – Предизвикателства, борба, проблеми и разочарования; – Физически и/или материални загуби от различен характер. – Трудно поддържане на материално равновесие. Склонност към крайности. – Мнителност, взискателност, максимализъм, безкомпромисност и авторитаризъм. – Вътрешно напрежение, безпокойство, сексуална незадоволеност. – Склонност към крайности, саморазруха или Садомазохизъм. Цели на Урока: Човек да се научи да се съобразява със законите за Равновесието и Последствията; да стане по-взискателен към себе си и своето поведение; да придобие необходимите мъдрост и опит при избор на решения и извоюване на собствено място в живота; да постигне равновесие по отношение на материалния свят и парите.
Азбука на Нумерологията Този Кармичен урок е характерен с по-трудно и/или по-бавно еволюционно развитие. Той е присъщ за взискателни хора, които трудно достигат и осъществяват своите високи цели и идеали. Проявите на егоизъм или свръхпокровителско отношение са следствие от това, че в предишното си съществуване основната цел на индивида е било собственото му благополучие. В този живот за личността е жизненонеобходимо да бъде обградена с разбиране и нежност, да работи с точни и коректни хора в екип, където да се чувства сигурна и на мястото си. В противен случай, страдайки дълбоко в себе си, тя може да изгуби високите си, възвишени пориви и стремежи. Това би довело до разочарования, до пълно обезкуражаване и/или до самоунищожаване на жизнената енергия. Вследствие на това биха се появили крайна озлобеност, омраза, ненавист, постоянно недоволство, склонност към Мазохизъм и др. Понятието “чужбина” в определени случаи е от решаващо значение за личността. То може да бъде свързано както с емиграционна травма, така и да е следствие от принудително откъсване от естествената среда. В зависимост от житейския контекст, “чужбина” може да означава също така успех, благополучие и най-подходящо място за житейска реализация. Други кармични проявления на урок 9: – Сантименталност, свръхидеализъм, емоционалност, алтруизъм или липса на интерес към другите. – Бавно еволюционно развитие и липса на външна подкрепа и/или лично удовлетворение. – Психологически проблеми. Цели на урока: Чрез материални/духовни предизвикателства и лишения, чрез състрадание и всеотдайност личността да се отвори към хората; да опознае себе си околните; да се научи да подхожда с разбиране и щедрост към другите; да постигне висока цел с обществена значимост.

Mariana Petrova

3 коментара

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  • Имам въпрос,
    Само собствено име ли трябва да използваме в квадрачето по-горе или три имена?

    • Пишат се трите имена, но можете да си направите интересен експеримент и да видите какво влияние ви указва личното и фамилното име, а накрая само личното или начинът, по който Ви наричат 🙂