Uncategorised

Кармични натрупвания в името според нумерологията- ОРАКУЛ

Кармичното натрупване е от значение за откриване на кармичната предопределеност, тъй като е изразител на посоката и измеренията на общата кармична енергия. Заедно с общите насоки на Кармичния урок, смисълът на кармичното натрупване позволява човек да разбере призванието на своето съществуване и да си даде по-ясен отговор на много лични въпроси. Неговото съдържание имплицира както конкретни изисквания, така и определени предупреждения, с които следва да се съобразяваме по пътя на своята еволюция.ВЪВЕДЕТЕ ВАШЕТО ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ. НАТИСНЕТЕ „ДАЙ МИ ОТГОВОР“, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР. МОЖЕТЕ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА СЪЩО КАТО НАПИШЕТЕ САМО ВАШЕТО ЛИЧНО ИМЕ ИЛИ ПЪК ЛИЧНОТО ВИ ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВИ СА ВЛИЯНИЯТА ИМЕНАТА ВИ ПРИ ТЕЗИ ВАРИАНТИ.


Вижте име:


Цели: Да се утвърдят и наложат личното ЕГО, самостоятелността и предприемчивостта на индивида. Да се канализира и концентрира жизнената енергия само върху осъществяването на една цел или дейност. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 1.
Цели: Да се постигне оптимална социална съвместимост и адекватно приобщаване към обществения живот. Да се развие повече гъвкавост и тактичност. Да се намери най-подходящия начин за изразяване на чувствата и емоциите. Да се установи стабилно равновесие в семейните отношения. В противен случай – живот сред изолираност и самота. Необходима повече предпазливост във всичко през Лични години 2 и 11.
Цели: Да се даде конкретен израз на личните качества в социалната сфера, хуманитарните дейности и професии. Човек да се отвори повече към хората и света. Да се обърне внимание на личната обществената роля, на външната форма, израз и поведение. Правилно да се насочат и ефективно да се използват творческите способности и заложби. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 3
Цели: Да се намери подходяща реализация и място в живота. Да се преодолее инертността и/или безгрижието. Личността да се наложи и утвърди чрез усилия, труд, последователност и постоянство. Да се осигури стабилна база на съществуването през този живот. Пасивността и инерцията биха довели до блокиране и проблеми на различни нива. Необходима повече предпазливост във всичко през Лични години 4 и 22.
Цели: Да се превъзмогне хроническата нестабилност на физическо, материално, духовно ниво. Да се преодолеят импулсивността, прибързаните действия или безцелното съществуване. Да се постигне оптимална социална приспособимост и адаптивност към промените и възникващите нови условия. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 5.
Цели: Да се осъзнаят и поправят грешките, допускани в личните и обществени отношения. Да се развие чувство за отговорност и да се спазват обещанията, поетите задължения или ангажименти. Личността е призвана да търси, открива и предлага разбирателство, доверие и всеотдайност. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 6.
Цели: Да се постигне нравствена и духовна устойчивост, минавайки през много усилия, заблуди и изпитания. Да се изгради повече търпение, разбиране и увереност в себе си. Да се освободи съзнанието от ограничаващи развитието фактори и задръжки. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 7.
Цели: Да се постигне равновесие между амбиции, способности и тяхното реално обществено приложение, минавайки през много изпитания, загуби и предизвикателства. Да се избягват крайности от всякакъв характер. Да се изяснят реалните лични позиции и житейски стремежи. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 8.
Цели: Кармична енергия с хуманитарна насоченост. Да се постигне обществена реализация, при която личността да приложи своите способности, всеотдайност и идеализъм. Човек да опознае себе си и околните като се отвори повече към света. Това би му помогнало да намери своето точно място и среда за развитие. При проява на корист и егоизъм – живот изпълнен с изпитания и необходимост от саможертви. Необходима повече предпазливост във всичко през Лична година 9.

Mariana Petrova

2 коментара

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  • Не работи приложението. Като се въведе името на човека, не показва нищо, даже не презарежда страницата.

    • Благодаря ,че ми казахте! Ще взема мерки! Хубав ден!