Астрология Индивидуален хороскоп Интересно

Аспекти на Меркурий със Сатурн

Аспекти на Меркурий със Сатурн

Меркурий в секстил/тригон със Сатурн

Този аспект надарява родения с отлична памет, показва способност за концентрирано внимание, също-практична, логическа, ясна мисъл.
Съжденията се базират върху факти, натрупан опит, личността има обективен начин на мислене, реалистичен поглед върху обикалящата го действителност.
Отлични ораторски умения, умее да се изразява аргументирано, убедително, авторитетно, да буди уважение и респект.
Обикновено създава честни хора, които се придържат към истината, не променят лесно мнението си, то е устойчиво, може да им се има доверие.
Не си губят вниманието върху безсмислени идеи, които не могат да се реализират, не хвърлят думите си на „вятъра“. В повечето случаи се концентрират само върху онова, което е реалистично, осъществимо, градивно, може да допринесе за развитието им и т.н. Притежават естествен стремеж да обогатяват своите знания.
Имат отлични качества за лидери, заемане на управленски позиции, за занимания в политика, право, точни науки, администрация, навсякъде, където могат да демонстрират аналитичния си ум.
Заемат авторитетни позиции на работното място, изкачват се постепенно нагоре по йерархичната стълбичка, ако няма други и крайно лоши аспекти, показващи обратното.
Умеят да създават дълги и качествени връзки, да привличат подкрепа и одобрение от страна на авторитетни фигури.
През първите години от живота си често предпочитат компанията на по-възрастни хора, които могат да ги учат чрез своя опит и знания.
Способност да структурират ежедневието си, да внасят ред в него, чрез дисциплинирания си ум, така че да са високоефективни буквално в ежедневието.
Може да са отраснали в добро семейство със здрави морални устои, съответно-добро възпитание и отличен старт в живота.
Меркурий показва нашите ментални способности и връзката с обикалящата действителност. Сатурн символизира „кармата“, натрупания опит, знания, връзката с нашите предци, „родовия ни корен“. Счита се, че всеки един положителен аспект със Сатурн в значима степен гарантира социален и обществен престиж. Този аспект действа в тази посока и следствие на здрави морални устои, всичко горе-изброено.

Меркурий в квадрат/опозиция на Сатурн

Този аспект показва личност, която е амбициозна, усърдна, обича да се осланя на фактите, на натрупания опит и знания.
Умее да се концентрира върху определени теми, които пряко допринесат за по-добрия социален статус, имидж, обществен престиж. Това са аспекти, които усилват амбициите в пъти и допринасят за успехи в големия бизнес, политиката.
Голямо честолюбие, желание да се изпъкне чрез интелект пред околните, но този процес е препятстван през първите години от живота.
Аспектът показва склонност към мнителност, недоверие, в по-неприятна форма- отбранителна позиция, песимистични настроения, депресивни състояния.
Прекалена тревожност дори и за дребни неща, ако възникне някакъв проблем, той може да обсеби съзнанието. В позитивен вариант този фокус мобилизира, за да се разреши даден въпрос, в негативен- човек сам създава невидими граници, за да излезе от затруднена ситуация.
Хора с такъв аспект слагат своеобразен филтър в своето общуване с околните, имат определени изисквания и критерии, с които избират обкръжението си или слагат бариера между себе си и другите чрез предразсъдъци, подозрителност, недоверие. Въпреки всичко ценят високо истината и фактите, трудно могат да бъдат измамени.
Придържат се с неохота към правила и норми, същевременно обичат да налагат мнението си дори и това да не е видно на пръв поглед.
Трудно променят гледната си точка под външен натиск и чрез убеждаване, това може да се случи предимно чрез собствен натрупан опит, ако те решат и по желание.
Получават строго възпитание или най-сериозните уроци от живота получават през първите години от живота си, в детството си може да са се чувствали изолирани или неразбрани по външни и независещи от тях причини- семейство, взискателен родител, среда на съществуване и т.н.
Аспектът дава ментално напрежение, тревожност, склонност към песимизъм, който, ако не се овладее може да доведе до депресивни състояния, фобии, проблеми със слуха, кости, зъби и т.н.
Меркурий е менталната връзка между нас и обикалящата действителност, а Сатурн е символ на натрупания опит. При напрегната аспектация- опозиция между тези две планети, човек се учи по трудния път на опита в своите взаимоотношения, стреми се да не повтаря минали грешки и въпреки всичко може да има усещането, че отсрещната страна е нетолерантна, действаща като спирачка на полета на мисълта, очакванията и т.н. При квадратура- перманентни промени в средата на съществуване, проблеми в общуването, водят до скокообразни и качествени изменения на личността. И двата аспекта изискват да се изказват спокойно и открито мисли, идеи, да се обсъждат без задръжки, за да се избегнат горе-описани негативи.

Меркурий в съвпад със Сатурн

Надарява родения с отлични способности за концентрация, заученото се закодира трайно, точно и логично в паметта.
Това е аспект на „изстудената мисъл“- човек има склонност да се придържа само към фактите в своите съждения, не допуска „украси“, вид изкривявания, не вярва на всичко чуто, рядко позволява емоциите да влияят на рационалните съждения.
Често хора с такъв аспект си поставят конкретни и много амбициозни цели, които са пряко обвързани с по-добър социален статус, придобиване на престиж, авторитет.
Този аспект рядко дава многословие, но личността умее да се изказва по начин, който буди доверие, уважение, респект.
Дава способност- за управление, мениджмънт, за занимания със закони, право, математика и други точни науки, отлична реализация в държавни, бюрократични структури.
Миналото играе важна роля в живота на тези хора, трудно забравят и ако съвпадът получава негативни аспекти, тогава човек може да е злопаметен, да се превърне в песимист, да е черноглед, да издигне невидими бариери между себе си и околните.
Обикновено има малко приятели или хора, които допуска истински до себе си, защото ги селектира по надеждност, дори целесъобразност, но връзките, които създава могат да бъдат доста надеждни.
Аспектът показва строго възпитание, най-сериозните уроци се поучават през първите години от живота, детето може да се е сблъсквало с трудности в училище, при социализиране, но с годините това се наваксва, компенсира, възнаграждава…
Меркурий е менталната връзка между нас и обикалящата действителност, а Сатурн символизира индивидуализма, структурата, нормата, възпитанието, опита, наложени ограничения, правила, които често се създават от възпитание, условия на съществуване в семейството първо, а после в съответната социална среда до държавна уредба…Човек с такъв съвпад е склонен да си слага граници и да се вмества във всичко горе-изброено или пък придобива ярко изразени само-защитни реакции, които да не позволяват външни фактори да му влияят. Такива хора постоянно се учат от своя натрупан опит и всъщност рядко повтарят една и съща грешка. Опасността тук може да се продуцира от прекален субективизъм, трудно излизане от определени граници на собствените съждения за правилно и неправилно, трудно се допуска нещо ново, съзнанието може да е прекалено фокусирано върху една тема от живота и да му убягват всички останали. Картината се възприема в контрасти и често без нюанси, губи се креативност, въображение, оригиналност, освен, ако други аспекти не компенсират горе-описаните тенденции.

 

Mariana Petrova

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *