Асцендент и релокации Интересно

Асцендент Лъв в натална карта или при релокация

Това е един от най-силните Асценденти, който ще подейства положително на самочувствието ви, на живителните сили…Желанието да разгърнете потенциала си, а той да бъде забелязан и оценен по достойнство ще нараснат в пъти. Самата амбиция да се представяте в най-добра светлина, да заемете своето достойно място под слънцето, предимно „царска позиция“, образно казано и обвита с ореоли и уважение- ще се превърне в силен мотив, който ще ви дърпа напред и нагоре.

Стремежът да сте най-добри сред добрите по един естествен начин ще усили и стремежа към съвършенство, а то може да се отрази, както на външния ви вид- начин на обличане например, така и на линията ви на поведение.

Ще се преуголемят приоритети като- чест, достойнство, гордост, честолюбието може да нарасне в пъти. Всичко горе-описано ще допринесе за способността ви да се себе-утвръждавате. Вероятно ще се отключат и други качества, които понякога се сравняват и с егоистични, защото в център на вниманието ви ще бъдат предимно собствените ви интереси, вие самите. Какво пък, ако по природа сте по-интровертни, не ви достигат сили да се доказвате и защитавате, тогава този Асцендент ще се окаже доста полезен за вас. Ако обаче вие и без това сте силна, лидерска персона, тогава този Асцендент ще усили още повече тези характеристики и ще изисква съзнателно да не злоупотребявате с тях.

Асцендентът Лъв ще усили желанието за власт, заемане на управленски или водещи обществени позиции. Ще имате повече шансове да се реализирате като мениджъри или пък в свободни професии свързани с творчество, или пък като се ориентирате към собствен бизнес. При всички случаи ще можете да осъществите по-лесно честолюбивите си планове и да вършите онова, което ви е най-приятно, любимо и т.н.

Твърди се, че където е зодиакалния знак Лъв, там човек притежава и доза късмет, може да се каже, че той и при така поставена позиция- ще се падне точно върху вас самите. В значима степен ще зависи- какво действително искате и то после ще може да се реализира на практика. Разбира се, от значение е и цялостната карта, също- аспектите на самото Слънце, управител на Лъв. При хармонични аспекти- успехите са гарантирани. При напрегнати аспекти- добри резултати пак ще се постигат, но те ще са съпътствани и от драматични преживявания, конфронтации, перманентни промени и изпитания на волята, необходимост човек да надникне в собствената си същност и да отстрани от там слабости, които явно притежава, а те пречат на бъдещото му развитие.

Как ще реализирате този Асцендент и в каква посока можете да влеете потенциала и енергията му, определя се в значима степен от това- в кой дом е разположено Слънцето.

Слънце в 1 дом-  тази позиция ще ви ориентира още повече към собствената ви персона, желание да се доказвате, „блестите“, получавате внимание, уважение, почести и респект. Слънцето ще изисква от вас обаче, вие самите да се концентрирате върху себе си и да се усъвършенствате, да доразвиете качества, които са заложени във вас, така че те да бъдат по-ярки, съответно забелязани. В повечето случаи това послание към вас ще се случва по един естествен начин. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава вие често ще се оказвате в център от събития, внимание, с по-голяма лекота ще получавате одобрение, подкрепа, съответно- ще осъществявате желанията си. Ако Слънцето е в напрегнати аспекти, тогава силното ви Его, понякога егоистични прояви ще са повод за разочарования в отношенията, вие ще трябва да търсите-намирате вашите недостатъци и причини за случващото се, за да ги отстраните.

Слънце във 2 дом–  може да отъждествявате вашата собствена персона и нейната стойност с чисто финансови успехи, до които можете да се доберете. Ще развиете усет към лукса, посредствеността силно ще ви дразни, ще се стремите и да създавате връзки, които да подкрепят интересите ви. Тази позиция е добра за печалба, увеличение на доходите и следствие на подкрепа на влиятелни личности, защото съумявате да се сдобиете с власт или пък-развивате собствен бизнес. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава вие ще притежавате доза късмет при придобиването на материални блага и все ще се намират хора или обстоятелства, които да ви помагат. Стандарта на живот ще се покачи. Ако Слънцето получава напрегнати аспекти- тогава пак ще имате възможности за печалба, но ще трябва да полагате повече усилия, да се адаптирате и променяте перманентно и следствие на очакванията, претенциите на околните спрямо вас. Понякога- това ще е послание да обновите ценностната си система, а как се справяте- показателни ще бъдат самите финансови постъпления.

Слънце в 3 дом– това положение на Слънцето ще ви помогне да изразите потенциала си чрез ораторски способности, които постепенно ще се усилват, развиват, усъвършенстват. Все повече ще се забелязва известен патос и драматизъм във вашите изказвания, това е естествено следствие на стремежа ви да бъдете забелязани, оценени по достойнство, да налагате мнението си. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава вие ще заемате лидерски позиции в близкото си обкръжение, ще можете да се възползвате от влиятелни връзки и подкрепа на авторитетни личности, ще се радвате на внимание, престиж, популярност. Ще развиете ценни връзки, можете да просперирате навсякъде, където се използват интелекта, натрупаните ви знания и т.н. При напрегнати аспекти- сарказмът или арогантността при начина на общуване ще предизвиква обратен ефект.

Слънце в 4 дом– вероятно ще се концентрирате върху престижа на вашия дом и семейство, ще имате шанс да подобрите условията си на съществуване като инвестирате в недвижимо имущество, като укрепите отношенията си с близките си, семейството си, може би се ориентирате към семеен бизнес, който ще просперира, особено, ако Слънцето е добре аспектирано. Тази позиция ще ви даде възможност да се реализирате от дома си, например- професионалните ви ангажименти може да са  такива, че да позволяват да работите от дома, или пак- това е благоприятна позиция за занимания с недвижимо имущество, услуги по домовете и т.н. Ако Слънцето е в напрегната аспектация, тогава вашият стремеж да властвате, налагате мнението и авторитета си над близките ще предизвиква обратен от очаквания резултат, освен, ако съзнателно не се стремите да избегнете преминаването на определени граници, които ви карат да изглеждате авторитарни, недиалогични и т.н.

Слънце в 5 дом– тази позиция е прекрасна за доброто ви самочувствие, настроение, способност да разгърнете творческия си потенциал. Ако Слънцето е добре аспектирано- позитивното ви настроение ще ви кара да греете, да привличате внимание, вие сами ще се превръщате в проводник на собственото си щастие чрез съответни действия и начин на мислене. Ще се усили и желанието да дарявате радост на близките си, а това задължително ще има своето отражение и вие ще се превръщате в желана компания. Това положение ще ви концентрира върху занимания, които са ви приятни и кореспондират със същността ви, вие ще можете да превърнете ваше хоби в работа, да се реализирате чрез собствен бизнес. Животът ще бъде за вас не само задължения, но и удовлетворение, удоволствие и т.н. Ще имате бурен, цветен любовен живот. При напрегнати аспекти- отказът да поемате отговорност за другите, почти ще изтрие думата „трябва“ от ежедневието ви, ще преобладава „аз искам“, но събитията ще ви принуждават да проявявате повече дисциплина и т.н.

Слънце в 6 дом– вие ще имате шанс да си изберете професия, в която да заемете лидерски или управленски позиции. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава вие ще успеете да наложите авторитета си, ще имате успехи на работното място над средното ниво или поне според претенциите, които поставяте към самите себе си. Ще се радвате и на вид одобрение, помощ от страна на влиятелни, власт-имащи персони. При добре аспектирано Слънце- вие ще полагате усилия за по-добрия си външен вид, може да преминете към хранителен режим, упражнения, които ще имат позитивно отражение и върху здравето ви. При напрегната аспектация- претенциите ще са по-високи от реалните възможности и това ще усложни отношенията ви с колеги, ще се превърне в повод за напрежение, разочарования или разминаване със собствените ви очаквания, освен, ако не положите съзнателни усилия да преодолеете някой негативни качества, съответно-следствия.

Слънце в 7 дом–  това е отлична позиция да се сдобиете с популярност и престиж сред околните. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава вие винаги ще има на кого да разчитате, с по-голяма лекота ще привличате покровители, партньори-лични или делови, които да се превръщат в мост към собствените ви успехи. Това е отлична позиция за обществено-значими дейности, за сътрудничество, за здрави брачни отношения. Ако нямате партньор- шансовете да откриете такъв и който ще отговаря на честолюбивите ви желания- ще нарасне в пъти. Ако Слънцето е в напрегнати аспекти, тогава пак ще привличате внимание, подкрепа, но тя ще е неустойчива, вероятно на някаква цена или вид зависимост.

Слънце в 8 дом–  желанието ви за власт и контрол над хора и обстоятелства ще нараснат в пъти. Вие ще се стремите не просто към печалби, а към крупни печалби, а това ще бъде възможно, ако получавате морална или финансова подкрепа от страна на околните. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава вие действително ще се добирате до такава подкрепа и одобрение. Това е чудесна позиция за реализация в голям или рисков бизнес, във финансови или държавни институции, също- свързани с власт като- прокурори, военни и т.н. Всичко, което преследвате, ще го преследвате  много страст и в повечето случаи ще го постигате. Силата на вашите емоционални преживявания ще се превръща в повод да се потапяте в дълбочина, да изпитвате емоции, включително в любовта, секса, които преди са били непознати за вас. При напрегната аспектация на Слънцето- животът ви ще се изпълни с много драматизъм и перманентни трасформации.

Слънце в 9 дом–  вие ще блестите чрез вашия интелект, натрупания знания, одухотвореност. Ще получавате значими шансове за развитие чрез висока квалификация, звездите ще ви подкрепят да придобивате висок ценз и да се изкачвате по йерархичната стълбичка, особено, ако Слънцето е добре аспектирано, тогава- перманентно ще разширявате хоризонтите си на развитие чрез увеличение на собствените ви знания, хора, на които влияете, вие ще излизате извън границите на възможното и познатото. Ще ви върви при общуване с чужденци, високо-поставени личности, включително извън близкото ви обкръжение, магистрати и т.н. Пътуванията, преговорите, сключването на дългосрочни договори, включително и международни- също ще бъдат съпътствани от доза късмет. При напрегнати аспекти- човек трябва да се пази от преувеличения, желание за бързи успехи и без особени усилия, които ще водят до разминавания с очакванията.

Слънце в 10 дом– тази позиция ще усили амбициите за престиж в обществото и при добри аспектации на Слънцето- те са почти гарантирани. Вие ще успеете да се сдобиете с власт като заемете управленски позиции или пък се ориентирате към собствен бизнес. Ще се радвате на внимание, почести, подкрепа от страна на влиятелни и власт-имащи персони. Ще се научите да носите повече отговорност, да проявявате постоянство и упоритост в името на една значима цел, която ще пали ентусиазма ви- да блестите в обществото, а не да сте посредствени. Най-лесно ще се издигате, ако превърнете хоби в работа или пък разгърнете творчески потенциал. При напрегнати аспекти- високите амбиции ще са повод за голяма конкуренция, затруднения, които трябва да преодолявате като откривате първопричините и то предимно в себе си.

Слънце в 11 дом– вие безспорно ще успеете да се сдобиете с популярност. Вашата суетност, желание да се харесвате, правите впечатление, ще дават резултати. Ако Слънцето е добре аспектирано, тогава ще се радвате на широка подкрепа в колектива, в който съществувате, от страна на приятели и т.н. Ще съумявате да привличате на ваша страна влиятелни особи, с авторитет, вашата среда ще бъде престижна, самите вие ще се радвате на популярност, ще оказвате силно влияние на околните. Тази позиция ви дава шанс да заемете лидерски позиции, да сте популярни, да имате успехи в социално значими дейности. Вярата в бъдещето и просперитета ви ще растат следствие на подкрепа, особено, ако Слънцето е добре аспектирано. При напрегнати аспекти- може плановете ви да търпят перманентни промени, да се разочаровате от околните.

Слънце в 12 дом– тази позиция е добра, ако търсите реализация в усамотение, чрез творчество или като помагате на хора в неравностойно положение, грижите за психическото или физическото им здраве, ако желаете да си сътрудничите със социални организации, фондации и да получавате помощ от тях. Ако Слънцето е добре аспектирано- можете да сбъднете ваша съкровена мечта, ще се радвате на скрита опека, понякога-може да имате усещането, че имате ангел-хранител. При напрегнати аспекти-ще се чувствате изолирани, неразбрани, самотни, може да развиете асоциално поведение.

 

Mariana Petrova

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *