Право Специалистите Специалистите

Комитетът на ООН с решение и в отговор на Пловдивските съдилища относно елиминирането на всички форми на дискриминация…

Комитетът на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, постановено по делото В.К. срещу България (Комуникация №20/2008 год.) подчертава, че „стереотипизирането засяга правото на жените на справедлив процес и че съдилищата трябва да бъдат внимателни да не създават неадаптивни стандарти, базирани на предубедености във връзка с това какво представлява домашно или основано на пола насилие.”

dmp_thematicImageВ допълнение, Комитетът посочи, че „в тълкуванието на Пловдивските съдилища (…) липсва джендър сензитивност доколкото то отразява предубеждението, че домашното насилие е до голяма степен частна проблематика, попадаща в обсега на личната сфера, която по принцип не следва да бъде обект на контрол от страна на държавата. …

Съсредоточаването на Пловдивските съдилища изключително върху физическото насилие и върху непосредствената заплаха за живота и здравето на жертвата отразява едно стереотипизирано и крайно ограничително схващане по въпроса какво съставлява домашно насилие. … Комитетът стига до извода, че отказът на Пловдивските съдилища да издадат заповед за защита срещу съпруга на жертвата е бил базиран на стереотипизирано, предубедено и следователно дискриминационно разбиране за това кое съставлява домашно насилие. ”
 Адвокат Мариана Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

 

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *