Право Специалистите Специалистите

НАП отписва задължения с изтекла давност

Националната агенция за приходите (НАП) ще може да отпише служебно всички задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност, съгласно промени в ДОПК. Данъчните няма да могат да правят безкрайни проверки, а повече лица ще носят отговорност за укриване на факти за публичните задължения.

levove111Отписването на изтекли по давност публични дългове досега бе възможно само след изрично заявление. Това е една от ключовите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която влeзе в сила от тази година. ДОПК бе изменен в редица текстове, като голяма част от промените целят да улеснят работата на приходните агенции.

Абсолютната давност изтича след 10-годишен срок (считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата), независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение. Изключение от 10-годишния срок за давността има само за задължения, които са отсрочени или разсрочени.

От 2016 г. на принципа покриване на най-старото по дата задължение ще се събират и задълженията за местни данъци и такси, тоест проблемът с давността стои и за тях.

Отпада и изпращането на покани за доброволно изпълнение на длъжниците с просрочени задължения.

За повече информация и възникнали въпроси: 

адвокат Мариана Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

3 коментара

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  • Здравейте ,бих искала да се свържа с Вас ако може тел за връзка !предварително Ви благодаря !

  • Практика: Преди да изтече давностният срок завеждат дело и срока спира да тече !!!

  • Бихте ли уточнили за задълженията за местни данъци и такси – за тях важи ли давност 10 години?