Право Специалистите Специалистите

Още в кои случаи на съдебна защита не се дължат държавни такси или моля, предайте нататък

Освен, че такси  и разноски по съдебното производство  не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят, има и специални производства, по които не се дължи държавна такса.111namerenrПри подаване на молба за защита от домашно насилие  не се внася държавна такса.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Домашното насилие е тема, болезнено позната в реалността, но по-скоро табу за обсъждане в обществото. Митовете около насилието са много, но фактите говорят сами: статистиката е категорична, че всяка четвърта жена в България е била подложена на вербално или физическо насилие. Чести са случаите и на икономическо насилие – насилникът не разрешава на жертвата да работи или пък със сила и заплахи взема парите й, в тези случаи незнанието на жертвата, че като пострадала от домашно насилие има право да поиска от съда защита от домашно насилие, без да внася държавна такса, препятства възможността й да защити правата си. Чести са случаите на много възрастни хора, пострадали от домашно насилие от страна на низходящи, които злоупотребяват с алкохол, поради користни или други цели. Тези хора може да нямат достъп до компютър и до каквато и да е информация, от друга страна роднините и съседите им знаят какво се случва, така че,  моля, предайте нататък.

За повече информация:

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Адвокат Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *